Zgodnie z ogólną zasadą sprzedaż mieszkania po upływie pięciu lat od jego nabycia jest zwolniona z PIT.

Prostsze zwolnienie dla spadkobierców

Nowelizacja wprowadziła tu korzystne rozwiązania dla spadkobierców. Do końca 2018 r. było tak, że pięcioletni okres posiadania mieszkania liczył się od dnia nabycia spadku, przez co trudniej było skorzystać ze zwolnienia z PIT. Od stycznia br. termin ten jest już liczony od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie nieruchomości przez spadkodawcę. Dzięki tej zmianie spadkobierca szybciej może sprzedać mieszkanie bez podatku. Trzeba podkreślić, że zasada ta ma zastosowanie tylko do nieruchomości otrzymanych w spadku. W przypadku mieszkań otrzymanych w darowiźnie, termin pięcioletni w dalszym ciągu liczy się od momentu przekazania nieruchomości.

 

Realizacja własnych celów mieszkaniowych

Wcześniejsze zbycie mieszkania powoduje konieczność zapłacenia podatku od dochodu. Jego stawka wynosi 19 proc. Można tu jednak skorzystać ze specjalnego zwolnienia z podatku. Daniny można uniknąć, jeśli uzyskany dochód przeznaczy się na realizację własnych celów mieszkaniowych. Co jednak oznacza to pojęcie? W pewnym uproszczeniu można powiedzieć, że chodzi tu o wydatki poniesione na nabycie budynku mieszkalnego, jego części lub udziału, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego lub udziału w takim gruncie, budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego, a także o wydatki poniesione na spłatę kredytu zaciągniętego na powyższe cele. Pełna definicja zawarta jest w art. 21 ust. 25 ustawy o PIT.

Według wcześniej obowiązujących przepisów na realizację własnych celów mieszkaniowych były dwa lata. Nowelizacja ustawy o PIT wydłużyła ten termin do trzech lat. Istotną zmianą jest jednak to, że w tym okresie konieczne jest podpisanie ostatecznej umowy zakupu mieszkania, przenoszącej prawo własności do nieruchomości. Podpisanie umowy przedwstępnej, czy deweloperskiej, nie wystarczy. 

Zobacz również:
Rolnik łatwiej sprzeda nieruchomość bez podatku >>
Koszty uzyskania przychodów pracowników mają być wyższe >>