Z pytaniem, czy rzeczywiście takie zapytania były kierowane do nowożeńców zwrócił się do ministra finansów wicemarszałek Sejmu Stanisław Tyszka (Kukiz'15). 

Wiceminister finansów Paweł Cybulski potwierdził, że takie działania miały miejsce. - Z danych przekazanych przez dyrektorów izb administracji skarbowej wynika, że wezwania do nowożeńców wystosowano z terenu działania czterech izb administracji skarbowej - w łącznej liczbie 585 - czytamy w odpowiedzi na interpelację poselską. 

Z wyjaśnień tych wynika, że wezwania te skierowano do nowożeńców w związku z prowadzonymi działaniami w stosunku do podatników oferujących usługi weselne. Wiceminister wskazał, że kontrole podatkowe i czynności sprawdzające prowadzone przez urzędy skarbowe stanowią formę weryfikacji prawidłowości stosowania przepisów prawa podatkowego. - Jednocześnie stosowane w ich ramach wezwania, mają na celu wyjaśnienie sprawy - podkreślił.

Warto przeczytaćZa muzykę wykorzystywaną podczas wesela należy się zapłata

Podał też, że w ramach tych działań podjęto także czynności sprawdzające w zakresie nieujawnionych źródeł dochodu w jednym przypadku (z uwagi na powołanie przez małżonków na przychody z prezentów ślubnych jako pokrycie wydatków) oraz prowadzono jedno postępowanie podatkowe wobec podatnika, który wskazał jako źródło pokrycia wydatków na zakup środków trwałych, przychody z prezentów ślubnych z wesela w Armenii.

Z odpowiedzi na interpelację wynika, że Zastępca Szefa Krajowej Administracji Skarbowej skierował do wszystkich Dyrektorów Izb Administracji Skarbowej pismo dotyczące niedopuszczalności stosowania przez podległych urzędników praktyk, które naruszają zaufanie obywateli do działań KAS. - W zaleceniach tych wskazane zostało, że administracja publiczna ma wspierać i pomagać przedsiębiorcom oraz, że powinna działać również w sposób zgodny z zasadą proporcjonalności wyrażaną w Konstytucji - wyjaśnił Paweł Cybulski.