Nauczyciel może być inspektorem oświaty w urzędzie gminy - zgodnie potwierdzają resorty edukacji i...
Serwis Samorządowy PAP
10.02.2014
Rząd za bardzo się spieszy, opracowując koncepcję darmowego podręcznika dla szkół. Przez to książka...
Monika Sewastianowicz
10.02.2014
Będzie zmiana na stanowisku koordynatora programu e-podręcznik. Obowiązki dotychczasowego szefa...
Monika Sewastianowicz
10.02.2014
Do 2020 r. na program przeznaczono 3,9 mld zł. Rocznie na wsparcie najbardziej potrzebujących...
10.02.2014
Ewaluacja zewnętrzna jako forma nadzoru pedagogicznego funkcjonuje już od pięciu lat. Z badań...
10.02.2014
Tematem najnowszego, lutowego numeru Dyrektora Szkoły jest stan szkolnictwa zawodowego w Polsce....
09.02.2014
Brakuje analiz potwierdzających zasadność wprowadzenia zakazu sprzedaży produktów żywnościowych o...
08.02.2014
Wojewoda zachodniopomorski nie wykonuje swoich obowiązków - skarży się premierowi Związek...
Monika Sewastianowicz
07.02.2014
Dwa zewnętrzne podmioty chcą poprowadzić publiczną szkołę w Gdańsku. Miasto wybudowało budynek i...
Monika Sewastianowicz
07.02.2014
Wprowadzenie obowiązkowej, bezpłatnej nauki języka obcego w przedszkolach przewiduje projekt...
PAP
07.02.2014
Premier powołał Ewę Dudek na stanowisko podsekretarza stanu w MEN. Nowa wiceminister była...
Monika Sewastianowicz
07.02.2014
Mimo prawomocnego wyroku sądu, prof. Ryszard Legutko nie zamierza przeprosić dwójki licealistów,...
Monika Sewastianowicz
06.02.2014
Należy przywrócić nadzór pedagogiczny oparty na kontroli i wsparciu placówek - uważa Rada Sekcji...
Monika Sewastianowicz
06.02.2014
Mający pod swoją opieką 170 uczniów Zespół Szkół Specjalnych w Mysłowicach (Śląskie) rozpoczął po...
PAP
06.02.2014
Jeżeli gmina nie prowadzi przedszkola publicznego, dotację dla placówki niepublicznej wylicza się...
Renata Niemiec
06.02.2014
Ruszyła kolejna edycja konkursu ofert na dofinansowanie zadań w ramach Programu Świetlica Dzieci...
Agnieszka Winiarska
06.02.2014
Kielce zmieniły zasady rekrutacji do przedszkoli. Zwiększy to szanse dzieci z najuboższych rodzin...
Monika Sewastianowicz
05.02.2014
Ponad 170 szkół i ponad 2,8 tys. uczniów z całego województwa łódzkiego zgłosiło swój udział do...
PAP
05.02.2014
Biuro Analiz Sejmowych skrytykowało projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty, która upoważnia...
Monika Sewastianowicz
05.02.2014
Posłowie PO chcą, by opinię rekomendującą pozostawienie dziecka w przedszkolu mogła wydać także...
Monika Sewastianowicz
05.02.2014
Po przejęciu szkoły przez podmiot prywatny nauczyciel traci prawo do urlopu dla poratowania...
Monika Sewastianowicz
05.02.2014
W środę odbędzie się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy, dającej ministerstwu edukacji...
Monika Sewastianowicz
05.02.2014
W Dzienniku Ustaw opublikowano ustawę budżetową na 2014 r. Kwoty bazowe będące podstawą wyliczania...
Monika Sewastianowicz
05.02.2014
Do końca lutego potrwa referendum w sprawie ewentualnej zmiany patrona IV Liceum Ogólnokształcącego...
PAP
05.02.2014
Szkoły coraz lepiej radzą sobie ze stosowaniem przepisów dotyczących godzin karcianych. Znikają...
05.02.2014
Wychowanie utrwalające anachroniczne stereotypy płci jest sprzeczne z zasadami demokracji,...
Monika Sewastianowicz
04.02.2014
Ministerialny podręcznik nie pozbawi nauczyciela swobody wyboru. Będzie mógł wybrać inną książkę,...
Monika Sewastianowicz
04.02.2014
Warto przedyskutować możliwość zastosowania metody Edukacyjnej Wartości Dodanej do oceny pracy...
Monika Sewastianowicz
04.02.2014
Środowisko wydawców popiera ideę finansowania podręczników przez państwo. - komentuje plany rządu...
Monika Sewastianowicz
04.02.2014
Usuwanie ze zbiorów wypracowania szkolnego nie polega tylko na wymazaniu imion i nazwisk - orzekł...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
04.02.2014
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski