Justyna Gryczka-Jezierska
13.09.2014
Szkoła dla dorosłych nie będzie musiała przez 50 lat przechowywać prac egzaminacyjnych. Wraz z...
Monika Sewastianowicz
12.09.2014
Każdy katolik musi uczęszczać na katechezę. Rodzice niepełnoletnich uczniów muszą zapisać ich na...
Monika Sewastianowicz
12.09.2014
MEN zakończył konsultacje społeczne darmowego podręcznika dla pierwszoklasistów. Od 28 sierpnia do...
Monika Sewastianowicz
12.09.2014
Projekt przewidujący kary za edukację seksualną nie trafi do dalszych prac; Sejm odrzucił w piątek...
PAP
12.09.2014
Resort edukacji podsumował wyniki tegorocznej matury, uwzględniając noty uzyskane przez zdających w...
Monika Sewastianowicz
12.09.2014
Resort edukacji pracuje nad reformą szkolnictwa zawodowego. Swoje plany w tej materii przedstawi...
Monika Sewastianowicz
12.09.2014
Kielecka kuria zasłynęła w tym tygodniu oryginalną interpretacją prawa kanonicznego. Na swojej...
Monika Sewastianowicz
12.09.2014
Nauczyciele są zobligowani do realizacji innych zajęć i czynności wynikających z zadań statutowych...
12.09.2014
Justyna Gryczka-Jezierska
12.09.2014
Justyna Gryczka-Jezierska
12.09.2014
PO, TR i SLD chcą odrzucenia projektu przewidującego kary za edukację seksualną; za dalszymi...
PAP
11.09.2014
W październiku będzie gotowy zbiór 50 przykładowych zadań do ustnego egzaminu maturalnego z języka...
PAP
11.09.2014
W tym roku szkolnym po raz pierwszy szóstoklasiści napiszą sprawdzian z języka obcego. MEN obawia...
Monika Sewastianowicz
11.09.2014
W październiku rozpocznie się dystrybucja drugiej z czterech części, przygotowanego na zlecenie MEN...
PAP
11.09.2014
Czy S razem z ministerstwem zamierza wyrzucić Kartę do kosza? - pyta Związek Nauczycielstwa...
Monika Sewastianowicz
11.09.2014
Na lekcjach muzyki dzieciaki poznają nuty, krojąc pizzę, a subtelności muzycznych wariacji...
PAP
11.09.2014
Praca z podręcznikiem, wykonywanie ćwiczeń, nauka słówek na pamięć tak swoje lekcje języka obcego...
PAP
11.09.2014
Klasy i świetlice są przepełnione. Gminy nie przestrzegają przepisów dotyczących maksymalnej liczby...
Monika Sewastianowicz
11.09.2014
Obecny system oceniania na zajęciach wychowania fizycznego zniechęca dzieci do wysiłku fizycznego i...
PAP
11.09.2014
Dotację oświatową można przeznaczyć na wydatki związane z zarządzaniem czy też szeroko pojętą...
Anna Dudrewicz
11.09.2014
Asystent nie może zastępować nauczyciela, wykonuje tylko niektóre jego zadania i musi działać pod...
Piotr Gąsiorek
11.09.2014
Resort edukacji ograniczył uciążliwe obowiązki związane z prowadzeniem dokumentacji szkolnej. Nie...
Monika Sewastianowicz
11.09.2014
Nauczanie języka angielskiego w gimnazjum jest silnie naznaczone perspektywą egzaminu gimnazjalnego...
Monika Sewastianowicz
10.09.2014
Trzecia część darmowego podręcznika dla uczniów I klas szkół podstawowych przygotowywanego na...
PAP
10.09.2014
Edukatorzy seksualni z grupy ponton krytykują projekt ustawy zakazującej edukacji seksualnej w...
Monika Sewastianowicz
10.09.2014