W 2015 roku kwota dotacji przedszkolnej na dziecko nie będzie musiała być obniżona - obiecuje...
Monika Sewastianowicz
03.12.2014
Jedna piąta polskich uczniów doświadczyła rozłąki z przynajmniej jednym z rodziców, który wyjechał...
PAP
03.12.2014
Większość uczniów III klas szkół podstawowych radzi sobie z rachunkami i ma dobrą wyobraźnię...
PAP
02.12.2014
Wystarczy, żeby biblioteki wydawały dzieciom książki na okres wolny od szkoły. - mówi wiceminister...
Monika Sewastianowicz
02.12.2014
W regionach, w których uczniowie osiągają lepsze wyniki w szkole, jest mniej nieważnych głosów -...
Monika Sewastianowicz
02.12.2014
Resort edukacji zapowiada, że szkolne biblioteki dostaną wkrótce duże dofinansowanie. Niekoniecznie...
Monika Sewastianowicz
02.12.2014
Osoby fizyczne i prawne mogą uzyskać zezwolenie na założenie szkoły publicznej tylko wtedy, gdy...
Monika Sewastianowicz
02.12.2014
Rodzice uczniów mogą wejść do szkoły tylko w uzasadnionych przypadkach - takie procedury...
Monika Sewastianowicz
02.12.2014
Postępy ucznia klas I-IIInadal będzie można oceniać w dotychczasowej formie. MENwycofał się z...
Monika Sewastianowicz
02.12.2014
Przedszkolaki rozumieją znaczenie norm społecznych. Umiejętność współpracy jest cechą, której...
Monika Sewastianowicz
02.12.2014
Nie każdy uczeń, czy uczennica, nawet przy wsparciu rodziców potrafi dokonać samodzielnego wyboru,...
Monika Sewastianowicz
02.12.2014
Uczenie przez gry, kształcenie wybranych grup uczniów, większy nacisk na samokształcenie - szkoły...
Monika Sewastianowicz
01.12.2014
Gmina może zmienić wysokość dotacji na podręczniki określoną dla danej placówki, jeżeli liczba...
Monika Sewastianowicz
01.12.2014
Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała dokument, zmieniający procedury egzaminacyjne. Szkoły...
Monika Sewastianowicz
01.12.2014
Oceny opisowe często zawierają wyłącznie negatywny przekaz i demotywują, zamiast zachęcać dzieci do...
Monika Sewastianowicz
01.12.2014
Każdego roku ponad 50 mln dzieci na świecie nie rozpoczyna edukacji. Najgorsza sytuacja panuje w...
Monika Sewastianowicz
01.12.2014
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zawrócił się do minister edukacji Joanny Kluzik-Rostkowskiej o...
PAP
01.12.2014
Zasadą jest, że nauczyciel powinien otrzymywać wynagrodzenie za zrealizowane godziny...
Joanna Lesińska
01.12.2014
Pochodzenie społeczne ucznia w 20 proc. wyjaśnia różnice w poziomie osiągnięć po klasie III szkoły...
PAP
01.12.2014
Zakłady poprawcze i schroniska dla nieletnich są niedostosowane do potrzeb osób z...
PAP
30.11.2014
To wartka opowieść o tym, jak być dobrym pedagogiem - pisze Zygmunt Puchalski o książce Kompetencje...
30.11.2014
Wybiorę szkołę zawodową, bo... - to temat ogłoszonego przez MEN konkursu, którego celem jest...
Monika Sewastianowicz
30.11.2014
W tegorocznym konkursie Lidera Informatyki Computerworld Polska nagrodził firmy i instytucje, w...
Monika Sewastianowicz
29.11.2014
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju przekazało w piątek KE uzgodniony z nią program Wiedza...
PAP
29.11.2014
Wszystkie dzieci w Polsce powinny wiedzieć kim był Karski. Chciałabym żeby to się wydarzyło, aby...
Monika Sewastianowicz
28.11.2014
Od 1 IX 2015 r. wszystkie firmy prowadzące sklepiki szkolne nie będą mogły sprzedać tzw....
PAP
28.11.2014
Jedno z krakowskich przedszkoli wpuszcza rodziców do środka tylko w ściśle określonych godzinach....
Monika Sewastianowicz
28.11.2014
Akcesoria do nauki pływania powinny posiadać instrukcje bezpiecznego użytkowania. Niestety - jak...
Monika Sewastianowicz
28.11.2014
Sejm uchwalił ustawę okołobudżetową zamrażającą na kolejny rok płace w sektorze budżetowym. Zakłada...
Monika Sewastianowicz
28.11.2014
Kiedy je wprowadzaliśmy, było 14,5 tys. uczestników komentował wiceminister oświaty Tadeusz...
Monika Sewastianowicz
28.11.2014