- Już dziś w realizacji zajęć wiedza o społeczeństwie zaleca się stosowanie takiego podejścia do sposobu realizacji przedmiotu, które ma na celu aktywny udział i aktywne poznawanie przez uczniów zasad życia społecznego. Podstawa programowa, która teraz obowiązuje zostanie w pełni wdrożona do końca 2015 r. Po tym okresie planowany jest przegląd tego dokumentu i ewentualne poprawki – podkreślała wiceminister Ewa Dudek.
Odpowiadała również na pytania związane z obniżeniem wieku uprawniającego do głosowania. Pojawiły się postulatu, by czynne prawo wyborcze miały osoby, które ukończyły 16. rok życia.
- Młodzi ludzie we wszystkich państwach członkowskich UE mają zagwarantowane równe szanse w korzystaniu z przysługujących im praw obywatelskich. Nie oznacza to jednak, że ludzie poniżej 18 roku życia nie mogą być aktywni. Granica wiekowa nie ogranicza kompetencji obywatelskich – zdobywacie je i rozwijacie działając w samorządach uczniowskich i radach młodzieży. Chciałabym, żebyście pamiętali o tym, że dojrzałość to też odpowiedzialność za młodszych kolegów, a grunt szkolny jest doskonałym środowiskiem, aby do tej dojrzałości się przygotować –  tłumaczyła wiceminister. Pełna relacja na stronie MEN>>

Polecamy: "Elementy prawa. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych z ćwiczeniami"