W tym roku nagrody na gali otrzymają laureaci konkursu dla nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, konkursu „Świadomy użytkownik Internetu”, konkursu Debiut 2014 oraz konkursu specjalnego. Dzięki inicjatywom, które szkoły podejmują w ramach programu, uczniowie z łatwością opanowują języki obce, oswajają się z pracą w zespole, poznają inne kraje i kultury oraz ćwiczą posługiwanie się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi (TIK). Organizatorem konkursu jest Krajowe Biuro Programu eTwinning, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

Źródło: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji