W ramach projektu uczniowie klas III gimnazjum mogą go wpisać sobie na świadectwie. Głównym jego celem jest powiązanie działań uczniowskich z branżą kreatywną, promującą uzdolnienia, ciekawość poznawczą, wyobraźnię, kreatywność i przedsiębiorczość.
Efektem projektu będzie wzmocnienie kompetencji przedsiębiorczych i rozwój kreatywności uczniów. Przeprowadzony zostanie również pilotaż, będący promocjądobrych praktyk, przez które rozumie się przeprowadzenie przez grupę uczniów imprezy w środowisku lokalnym. Więcej>>

Polecamy: Uczniowska firma patentem na naukę przedsiębiorczości