Zajmuję się problematyką zmian w edukacji, zwłaszcza zawodowej, a szczególnie relacjami, jakie zachodzą między szkolnictwem zawodowym a rynkiem pracy. „Dyrektor Szkoły” jest nie tylko poradnikiem kadry oświatowej prezentującym treści dotyczące metodyki i praktyki w szkole, ale także ważną platformą wymiany doświadczeń i praktycznych porad. Jestem wieloletnim czytelnikiem tego miesięcznika, a także autorką kilku artykułów poruszających tematykę monitorowania rynku pracy dla potrzeb edukacji, co odnotowuję z satysfakcją. Życzę jak najwięcej sukcesów i równie udanych inicjatyw wspomagających rozwój polskiej edukacji.

Polecamy: "Dyrektor Szkoły" źródłem inspiracji przy zarządzaniu placówką