WSA: usuwanie awarii sieci należy do zadań publicznych

Samorząd terytorialny

Usuwanie awarii sieci wodociągowo-kanalizacyjnych, jej konserwacja i modernizacja są zadaniami publicznymi związanymi ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków uznał Wojewódzki Sąd...

07.09.2016

Zwrot darowizny bez podatku

W przypadku odwołania darowizny i zwrotu pieniędzy nie trzeba płacić podatku od spadków i darowizn - wyjaśnił Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 25 sierpnia 2016...

07.09.2016

Sądy potwierdziły decyzje UOKiK ws praw konsumentów

Decyzji z zakresu ochrony zbiorowych interesów konsumentów wydanych przez Prezesa UOKiK dotyczą cztery wydane ostatnio wyroki sądów. W dwóch sprawach sądy w całości utrzymały rozstrzygnięcia Urzędu,...

07.09.2016

WSA: można zmusić wspólnotę do remontu budynku

Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego, w celu przymuszenia wspólnoty mieszkaniowej do przeprowadzenia pracy remontowych, może nałożyć na członków zarządu grzywny - uznał Wojewódzki Sąd...

03.09.2016
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski