TS: wykonawca musi respektować niemiecką płacę minimalną

Zamówienia publiczne

Urzędnicy z Niemiec mają prawo stawiać wymóg płacenia osobom realizującym zamówienie, minimalnej stawki czyli 8,5 euro na godzinę. Jeśli jednak wykonawca tego nie zagwarantuje, to można go wykluczyć...

24.11.2015