SN: przyczyna wypowiedzenia przyszła, ale pewna

Dopuszczalna jest przyszła przyczyna wypowiedzenia umowy o pracę, o ile ma nastąpić w nieodległym terminie - stwierdził Sąd Najwyższy, uchylając wyroki dwóch instancji w sprawie zwolnionego prezesa...

16.08.2016

Podpis wykonawcy nie jest elementem treści oferty

Zamówienia publiczne

Brak podpisu wykonawcy w wyznaczonym miejscu formularza ofertowego nie może być uznany za błąd dyskwalifikujący ofertę z powodu niezgodności z SIWZ. To nie dane kontaktowe, czy podpis stanowią o...

15.08.2016

Pracodawca nie zawsze odpowiada za niedostatki bhp

BHP

Pracownik, któremu powierzono kierowanie pracą innych, z samej istoty sprawowanej funkcji zobowiązany jest do stałego czuwania nad tym, aby praca podległych mu pracowników przebiegała zgodnie z...

12.08.2016

SN: dziennikarz może opisać nieprawomocny wyrok

Prawem wolnej prasy jest stawianie pytań, jak uczynili pozwani, a także informowanie o wyrokach sądowych, nawet jeśli nie są prawomocne. Sądy nie mogą nakładać kagańca na dziennikarzy - stwierdził...

12.08.2016
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski