SN: spór o gwarancję na remont drogi S-7

Spór o wypłatę gwarancji bankowej za nie rozliczenie robót remontowych drogi sprowadził się do ustalenia, czy bank powinien być stroną pozwaną wraz z GDDK i A. Sąd Najwyższy orzekł, że nie zachodzi...

24.02.2017