Sąd podkreślił, że istota sprawy polega na tym, by jednoznacznie przesądzić, czy lekarz mógł rozpoznać u pacjenta czynniki ryzyka powstania zatoru zakrzepowego, a tym samym, czy powinien był wdrożyć stosowną procedurę profilaktyki.
Więcej>>>