PIT: poniesienie kosztu to także zmniejszenie aktywów

Nie ma przeszkód, aby uznać przeniesienie prawa do żądania należnych odsetek za poniesiony koszt, jeżeli czynność ta jest podejmowana w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia...

12.11.2015

SA: udziału w spółce ukraść się nie da

Sąd Apelacyjny w Szczecinie stwierdził, że przedmiotem przestępstwa kradzieży nie może być udział w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Zdaniem sądu wynika to jednoznacznie z charakteru udziału....

12.11.2015

WSA: Muszyna może się rozwijać turystycznie

Budowa małych obiektów architektonicznych w okolicach Muszyny nie zagrozi swobodnemu życiu dzikich zwierząt. Las jest także dla ludzi, a inspektor ochrony środowiska uczynił teren turystyczny...

10.11.2015