MF wyjaśnia przepisy dotyczące podatku bankowego

Minister finansów wydał interpretację ogólną w sprawie stosowania przez organy podatkowe i organy kontroli skarbowej przepisów ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych, w zakresie...

09.03.2016

SN: odstąpienie od umowy przy poszanowaniu lojalności

W biznesie bardzo istotne jest zachowanie etycznego i lojalnego postępowania przy podejmowaniu przedsięwzięć gospodarczych - stwierdził Sąd Najwyższy. Pozwany korzystając ze swego prawa odstąpienia...

05.03.2016

Podwyższone koszty muszą wynikać z umowy

Podatnik w związku z brakiem podziału wynagrodzenia określonego w umowie o pracę na wynagrodzenie związane z przekazaniem majątkowych praw autorskich oraz pozostały czas pracy, nie będzie mógł...

04.03.2016

WSA: tylko producent rolny otrzyma zwrot akcyzy

Prawo do ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego uzależnione jest od posiadania przez producenta rolnego gospodarstwa rolnego w dniu 1 lutego danego roku. Tak wskazał WSA w Opolu w wyroku z 10...

04.03.2016