Sąd: powiat choć mógł, nie usunął zagrożenia na drodze

Samorząd terytorialny

Skoro zarządca drogi miał siły i środki, aby załatać dziurę w jezdni kilka dni po wypadku rowerzysty, świadczy to o tym, że mógł to zrobić wcześniej. Odpowiada więc za szkodę rowerzysty stwierdził...

11.04.2018

WSA: ogrodzenie nie zawsze wyznacza granicę placu zabaw

Samorząd terytorialny

Organ nadzoru budowlanego, kwestionując spełnienie przez plac zabaw wymogów odległościowych, musi w pierwszej kolejności ustalić granice przestrzenne placu zabaw, rozstrzygając, jakie elementy...

11.04.2018

WSA: Polska Fundacja Narodowa ma udzielać informacji

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał 10 kwietnia br. wyrok, który nakazuje rozpoznanie wniosku o dostęp do informacji publicznej, uznając Polską Fundację Narodową za podmiot zobowiązany...

10.04.2018

Strasburg: Polska naruszyła prawa cudzoziemców

Polska jest winna naruszenia prawa do życia rodzinnego - stwierdził 10 kwietnia br. Europejski Trybunał Praw Człowieka w wyroku w sprawie umieszczenia rodziny cudzoziemców w strzeżonym ośrodku.

10.04.2018

SN: brak prześwietlenia przyczyną zgonu?

Sąd Najwyższy uchylił dwa orzeczenia lekarskich sądów dyscyplinarnych z powodu błędów proceduralnych. Zaś Prokuratura Okręgowa oskarżyła lekarza o nieumyślne narażenie pacjenta na bezpośrednie...

10.04.2018

Inspektor budowlany mógł doprowadzić do zagrożenia

Budownictwo

Organ nadzoru budowlanego nie decyduje o sposobie przeznaczenia przewodów kominowych, bo likwidując jedno zagrożenie, może wywołać inne. Swoje decyzje powinien opierać albo o treść pozwolenia na...

09.04.2018
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski