Kupiłem telewizor smart. Po 3 dniach użytkowania na środku ekranu pojawiły się piksele, co uniemożliwia oglądanie programów. Sprzedawca odrzucił moją reklamację. Nie wiem, co mam teraz zrobić. Dla wielu osób taki scenariusz brzmi na pewno znajomo. Nie dość, że kupują wadliwy sprzęt, to jeszcze sprzedawca nie chce wziąć odpowiedzialności za telewizor i odrzuca reklamację. Efekt? Mamy pusty portfel i bezużyteczny sprzęt. Sytuacja nie jest jednak tak beznadziejna, jak mogłoby się wydawać - możemy walczyć o swoje prawa.

Czytaj również: Niekorzystną umowę lepiej zerwać, ale uwaga na konsekwencje >>

 


 

Ośrodki pomocy prawnej w 10 miastach

Bezpłatną pomoc prawną na rzecz konsumentów świadczą od 1 kwietnia 2019 roku ośrodki konsumenckie, które funkcjonują w ramach zadania publicznego pn. „Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów w latach 2019-2020" finansowanego przez UOKiK. Realizacja projektu została powierzona Fundacji Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej (KIGS) oraz Stowarzyszeniu Aquila (Aquila). Ośrodki pomagają w sytuacjach, w których konsument potrzebuje wsparcia w sprawie. Co oferują?

  1. poradę prawną udzielaną osobiście, telefonicznie, e-mailowo;
  2. pomoc w sporządzaniu pism.

Konsumenci uzyskają kompleksową pomoc prawną. Ośrodki działają w 10 miastach, tj. w Busku Zdroju, Częstochowie, Katowicach, Łomży, Olsztynie, Puławach, Siemiatyczach, Tarnobrzegu, Wrocławiu i Żarach. Dokładne adresy i godziny otwarcia podane są na stronie internetowej www.dlakonsumenta.pl

Zobacz w LEX procedurę: Reklamacja z tytułu gwarancji przy sprzedaży >

Konsumenci mogą zgłosić się do nich z każdą sprawą konsumencką. Jeżeli konkretny przypadek wymagać będzie pomocy specjalistycznej instytucji, konsument zostanie do niej przekierowany. Warto aby osoby, które zgłaszają się do ośrodka miały ze sobą wszystkie dokumenty dotyczące ich sprawy – to usprawni udzielenie odpowiedniej pomocy. Na stronie internetowej www.dlakonsumenta.pl konsumenci znajdą także wzory przydatnych pism oraz różnego rodzaju materiały edukacyjne. Oprócz bezpośredniej pomocy udzielanej w ośrodkach, konsumenci mogą skorzystać także z bezpłatnych porad prawnych, udzielanych w terenie w trakcie wydarzeń i eventów regionalnych. Dodatkowo mogą wziąć udział w różnorodnych akcjach o charakterze edukacyjno – informacyjnym w formie m.in. lekcji w szkołach, wykładów na uniwersytetach III wieku, domach seniora. Kalendarz wydarzeń dostępny jest na stronie www.dlakonsumenta.pl.

 

Adriana Sylwia Bartnik, Katarzyna Julia Kowalska

Sprawdź  
POLECAMY


 

Rzecznik konsumenta też pomoże

Ośrodki konsumenckie uzupełniają istniejący system ochrony konsumentów w Polsce. Konsumenci mają możliwość skorzystania z pomocy wielu instytucji, udzielających bezpłatnej pomocy. Zobacz książkę "Nieodpłatna pomoc prawna" >

Podstawę systemu ochrony konsumentów stanowi istniejąca od 20 lat instytucja powiatowego/miejskiego rzecznika konsumentów. W Polsce działa obecnie 371 rzeczników konsumentów. Na co dzień starają się oni jak najlepiej udzielać pomocy w zakresie praw i obowiązków każdego z nas. Do ich głównych zadań należy świadczenie porad prawnych, pomoc w sporządzaniu pism reklamacyjnych, występowanie do przedsiębiorców  na rzecz konsumentów, a także wsparcie na etapie sądowym.

Czytaj w LEX: O znaczeniu prawnym klauzuli wzorca umownego „zapoznałem się i zgodziłem na włączenie ogólnych warunków umów do umowy”, czyli o tzw. klauzulach fikcji >

Znajomość lokalnego rynku i problemów oraz potrzeb lokalnych konsumentów stanowi kolejny atut tej instytucji. Działalność rzeczników wspiera szereg podmiotów i instytucji, do których konsumenci mogą zwrócić się o pomoc, zarówno o charakterze ogólnym (Infolinia Konsumencka, Konsumenckie Centrum E-porad), jak i specjalistycznym (np. Rzecznik Finansowy). Dzięki tak stworzonemu systemowi, konsumenci mogą liczyć na profesjonalną i skuteczną pomoc

Małgorzata Miś jest prawnikiem, autorką publikacji z tematyki konsumenckiej, od 2016 roku Prezes Stowarzyszenia Aquila. Jest zaangażowana w szereg inicjatyw konsumenckich, w tym nieodpłatną pomoc sądową konsumentom,  poradnictwo w ramach Konsumenckiego Centrum E-porad oraz projekt dlakonsumenta.pl realizowany przez Stowarzyszenie Aquila i Fundację Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej.