WSA: Polska Fundacja Narodowa ma udzielać informacji

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał 10 kwietnia br. wyrok, który nakazuje rozpoznanie wniosku o dostęp do informacji publicznej, uznając Polską Fundację Narodową za podmiot zobowiązany...

10.04.2018

Strasburg: Polska naruszyła prawa cudzoziemców

Polska jest winna naruszenia prawa do życia rodzinnego - stwierdził 10 kwietnia br. Europejski Trybunał Praw Człowieka w wyroku w sprawie umieszczenia rodziny cudzoziemców w strzeżonym ośrodku.

10.04.2018

SN: brak prześwietlenia przyczyną zgonu?

Sąd Najwyższy uchylił dwa orzeczenia lekarskich sądów dyscyplinarnych z powodu błędów proceduralnych. Zaś Prokuratura Okręgowa oskarżyła lekarza o nieumyślne narażenie pacjenta na bezpośrednie...

10.04.2018

Inspektor budowlany mógł doprowadzić do zagrożenia

Budownictwo

Organ nadzoru budowlanego nie decyduje o sposobie przeznaczenia przewodów kominowych, bo likwidując jedno zagrożenie, może wywołać inne. Swoje decyzje powinien opierać albo o treść pozwolenia na...

09.04.2018

NSA: jest wątpliwość co do dowodów z podsłuchów

Czy w postępowaniu podatkowym mogą być wykorzystana przekazane przez prokuraturę protokoły z podsłuchów rozmów, bez potwierdzenia, że zostały uzyskane zgodnie z prawem i bez dołączonych do nich...

07.04.2018