Prezes Łukowski: Portal informacyjny gotowy na doręczanie pism pełnomocnikom

Wymiar sprawiedliwości

Portal Informacyjny Sądu jest już w tym momencie gotowy do doręczania pism pełnomocnikom zawodowym. Funkcjonalności, o które apelowali, powinny być również wkrótce gotowe, a z czasem - mam nadzieję - zostanie rozbudowany o kolejne, choćby możliwość wpisywania urlopu adwokackiego czy radcowskiego - mówi sędzia Wojciech Łukowski, prezes Sądu Okręgowego we Wrocławiu.

06.07.2021

Krajowy Rejestr Zadłużonych – wkrótce nowy oręż wierzyciela

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Dziś wierzyciel często dowiaduje się o skorzystaniu przez dłużnika np. z uproszczonej restrukturyzacji, sanacji albo upadłości konsumenckiej na etapie, który wymaga już zaangażowania prawników lub doradców restrukturyzacyjnych. W przyszłości - zmiany wejdą w życie w grudniu - ma to się zmienić, dzięki Krajowemu Rejestrowi Zadłużonych.

05.07.2021

Prof. Łętowska: Przyjazny spór Bader-Ginsburg ze Scalią to dobry przykład z USA, nie do zastosowania w Polsce

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Zmarła niedawno sędzia Sądu Najwyższego USA Ruth Bader-Ginsburg znana była m.in. z wieloletniej przyjaźni z także nieżyjącym już sędzią tego sądu Antoninem Scalią, mimo że ostro ze sobą walczyli w pracy orzeczniczej. Zdaniem prof. Ewy Łętowskiej warto poczytać, jak to się robi w Ameryce, bo w polskim Trybunale Konstytucyjnym czy Sądzie Najwyższym taką "przyjazną współpracę" obecnie trudno sobie wyobrazić.

03.07.2021

Dożywocie bez możliwości ubiegania się o przedterminowe zwolnienie nie w Polsce

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Wszelkie próby i zapowiedzi wprowadzenia rozwiązań takich jak bezwzględne dożywocie, uzasadniane przykładami przestępstw z życia wziętych – wciąż żywych w pamięci społecznej i przestrzeni medialnej – to przejaw populizmu penalnego. Polskie prawo karne oraz standardy międzynarodowe nie dopuszczają bowiem takiej możliwości - wskazuje Eliza Rutynowska

01.07.2021

Prof. Śliwerski: Edukacja ma być dobrem wspólnym, ponadpartyjnym

Szkoła i uczeń Szkolnictwo wyższe Zarządzanie oświatą

Edukacja powinna być dobrem wspólnym, ponadpartyjnym, ponad formacją rządzącą. W sytuacji scentralizowania, przy jednoczesnym dyscyplinowaniu pedagogicznym i ideologicznym dyrektorów szkół, uniemożliwia się jakiekolwiek zmiany wewnątrzszkolne - mówi prof. Bogusław Śliwerski. Krytycznie ocenia też przygotowywany przez MEiN projekt tzw. pakietu wolności akademickiej.

01.07.2021

Covidowe budowy - przedsiębiorcy nie powinni ponosić konsekwencji niejasnych przepisów

Administracja publiczna Budownictwo

Rząd i urzędnicy zachęcali przedsiębiorców do przekwalifikowywania i inwestowania w budowle covidowe. Zatem nie rozumiem, jak w tym kontekście w ogóle można mówić o wykorzystywaniu luk w prawie czy nadużywaniu przepisów, skoro było to zaplanowane działanie rządu ukierunkowane na pomoc przedsiębiorcom - mówi prof. Robert Suwaj, adwokat w kancelarii Suwaj, Zachariasz Legal.

30.06.2021

Prof. Chmielnicki: Korupcja wyborcza nadal się rozwija

Administracja publiczna Wybory

Ostatnie wybory w Rzeszowie, ale także niedawne prezydenckie i parlamentarne pokazały, że korupcja polityczna nie tylko nie zanika, ale wręcz przyjmuje coraz bardziej bezpośrednie formy, np. czeków na konkretne kwoty z rządowych funduszy dla grup, które politycy chcą pozyskać - mówi prof. Paweł Chmielnicki z Uczelni Łazarskiego.

29.06.2021

Pakiet e-commerce: uproszczenia także dla podatników świadczących usługi B2C

VAT Rachunkowość

Implementacja do polskiego porządku prawnego unijnych zasad opodatkowania i rozliczania VAT w odniesieniu do wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów na odległość, sprzedaży towarów importowanych na odległość, czy dostaw dokonywanych za pośrednictwem tzw. operatorów interfejsów elektronicznych, będzie rewolucyjną zmianą

28.06.2021

Sędzia Łochowski: Nowy regulamin SN nie stwarza zagrożeń

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Waga poruszanych zagadnień i zainteresowanie opinii publicznej przemawiają za podejmowaniem uchwał na posiedzeniach jawnych. Namawiam do tego, aby zaufać sędziom. Skoro mamy w Konstytucji jako zasadę jawność rozpatrywania spraw, to z pewnością sędziowie będą stosowali się do tych zasad. Ja nie widzę w tej sytuacji żadnego zagrożenia, które stwarzałby nowy Regulamin SN

28.06.2021

Miało być wykonanie wyroku TK, będzie ustawowe wygaszanie reprywatyzacji

Finanse samorządów Administracja publiczna

Wykonując wyrok Trybunału Konstytucyjnego dotyczący nieważności decyzji wydanej z rażącym naruszeniem prawa posłowie tak zmienili kodeks postępowania administracyjnego, że zamkną drogę do odzyskania nieruchomości czy odszkodowania, jeśli w okresie PRL pozbawiono ówczesnych właścicieli prawa własności i na podstawie sprzecznych z prawem decyzji administracyjnych

26.06.2021

Sędzia Niewiadomski: Wydział do spraw frankowych już wydaje ważne orzeczenia

Prawo cywilne Kredyty frankowe

Nasz wydział stawia na nowe technologie w przyspieszeniu rozpatrywania spraw frankowych, ale nie tylko. Niestety, wciąż nie została podjęta tak ważna uchwała Izby Cywilnej Sądu Najwyższego, ale większość sędziów wydziału, w którym jest już ponad 7 tys. spraw przeciwko bankom uważa, że kredytobiorcy, którzy spłacili więcej niż wzięli z banku, mogą zaprzestać płacenia rat.

25.06.2021

Goławska: Cyfryzacja ułatwi korzystanie z usług zdrowotnych

Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia

Usługi umówienia się na wizytę do specjalisty oraz zdalnego zamówienie e-recepty przez Internetowe Konto Pacjenta będą dostępne jeszcze w tym roku - mówi wiceminister zdrowia Anna Goławska. Jej zdaniem w pandemii wzrosło zaufanie do usług telemedycznych, dlatego wdrażany ma być m.in. zdalny monitoring pacjentów postcovidowych.

24.06.2021

Zmiany w obliczaniu składki zdrowotnej to realna podwyżka podatków

CIT PIT Doradca podatkowy Polski Ład

Polskie przepisy dają co najmniej kilka opcji wyboru alternatywnych form prowadzenia działalności oraz alternatywnych form opodatkowania, poczynając od możliwości założenia spółki z o.o. (z 9-proc. CIT) poprzez formy zryczałtowane, aż po kartę podatkową. Ryczałt nie zawsze będzie najkorzystniejszy – pisze Marcin Zarzycki, doradca podatkowy

23.06.2021

Rosati: Klienci chcą więcej za mniej, więc prawnik musi polubić nowe technologie

Prawnicy LegalTech

Raport Wolters Kluwer 2021 Future Ready Lawyer potwierdza obserwowane od dawna oczekiwania klientów, które można określić jako „więcej za mniej”, przy zachowaniu wysokiej jakości pomocy prawnej i partnerskim podejściu do klienta. Kierunek ten wymaga połączenia pracy prawnika z efektywnym wykorzystaniem nowych technologii - uważa Przemysław Rosati,

22.06.2021

Prawo do bycia offline - realna ulga dla pracowników czy tylko dodatkowe obowiązki dla pracodawców?

Prawo pracy

Cyfryzacja pracy niesie wiele korzyści. W wielu zawodach pracę można świadczyć z dowolnego miejsca na świecie, a w wielu branżach – pozyskiwać talenty z każdej części globu. Dla pracodawców to szansa na znaczące oszczędności, a dla pracowników – nadzieja na równowagę między życiem zawodowym i prywatnym. Jednak są też negatywne aspekty tego zjawiska w środowisku pracy.

22.06.2021

TSUE: Coraz więcej elementów może podwyższyć wartość celną

Doradca podatkowy Podatki międzynarodowe Prawo unijne

Poznaliśmy kolejny wyrok TSUE, który zdaje się przechylać szalę na korzyść importerów. Jednakże ukazane w nim podejście organów jest równie kontrowersyjne, co ubiegłoroczne wyroki i uwidacznia zawiłości, z jakimi borykają się importerzy i urzędnicy przy ustalaniu wartości celnej, a w efekcie wysokości płaconego cła i VAT – piszą eksperci PwC.

22.06.2021

Frankowicze muszą być czujni - wkrótce kolejna ważna uchwała SN

Prawo cywilne Kredyty frankowe

Sąd Najwyższy 6 lipca po raz kolejny zajmie się problemem tzw. kredytów frankowych. Ewentualna uchwała będzie ważna dla tych kredytobiorców, którzy w procesach sądowych nie dochodzą roszczeń o ustalenie ważności umowy, ograniczając swoje żądania względem banków do roszczeń o zapłatę - piszą adwokaci Karolina Pilawska i Andrzej Zorski.

22.06.2021

Zakres finansowania ochotniczych straży pożarnych przez gminę do korekty

Samorząd terytorialny Administracja publiczna

Celem reformy nie powinno być burzenie tego co dobre, ale doskonalenie tego co jest niedoskonałe w funkcjonowaniu. W celu uniknięcia chaosu interpretacyjnego, w projekcie ustawy o ochotniczych strażach pożarnych należy dokonać korekt i doprecyzowania artykułów związanych z finansowaniem OSP - pisze dr Dariusz P. Kała.

21.06.2021

Sarnowski: Wkrótce zmiany podatkowe w Polskim Ładzie, jesienią kolejne uproszczenia w VAT

CIT PIT Rachunkowość Doradca podatkowy Polski Ład

Chcemy, by składka zdrowotna była obliczana od realnie uzyskanego dochodu. Po wakacjach przedstawimy także kolejne uproszczenia w VAT. Będzie to pakiet Slim VAT 3. Częste zmiany przepisów są konieczne. Legislacja podatkowa przyspiesza na całym świecie – mówi serwisowi Prawo.pl Jan Sarnowski, wiceminister finansów.

21.06.2021

Gdy fundator znika z fundacji - sukcesję można uregulować w statucie

Prawo cywilne

Licząc się z możliwością śmierci fundatora dobrym rozwiązaniem jest uregulowanie „sukcesji” jego kompetencji w statucie fundacji. Statut fundacji może bowiem przewidywać, że w razie śmierci fundatora na jego miejsce wstępuje osoba uprzednio przez niego wyznaczona czy jego spadkobierca - pisze Dawid Feliszek z kancelarii Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy sp. j. SDZLEGAL SCHINDHELM.

19.06.2021