Rapacki: wakaty w Policji będą uzupełnione

W Policji jest około 6,3 tys. nie obsadzonych etatów. Problem mają przede wszystkim komendy powiatowe. Wielu funkcjonariuszy jednak nie pracuje, gdyż przebywa na szkoleniach lub na zwolnieniach...

07.12.2011

Niepewność prawna hamuje cloud computing w bankach

Usługi finansowe i sektor bankowy coraz częściej chcą wykorzystywać cloud computing do polepszania ich działalności. Jednak rzeczywiste wykorzystanie chmury jest utrudnione przez niepewność prawną...

05.12.2011

Iustitia: to nie pierwsze mrożenie płac sędziów

Informacja, że zamrożenie wynagrodzeń sędziów, które forsuje w Sejmie obecny rząd, będzie miało miejsce po raz pierwszy, oświadczam stanowczo, że jest to wypowiedź nieprawdziwa, mająca na celu...

04.12.2011

Niejasna ustawa o działalności leczniczej

Ustawa o działalności leczniczej nie należy do najczytelniejszych i najprecyzyjniejszych aktów prawnych. Jest to dokument mocno rozbudowany, który zawiera wiele nowych, dotychczas nie występujących w...

04.12.2011

Marek Celej: mniej spraw, więcej na pensje sędziów

Zmniejszenie kognicji sądów mogłoby spowodować oszczędności dla budżetu, które można przeznaczyć na sędziowskie wynagrodzenia sugeruje Marek Celej sędzia sądu apelacyjnego w Sądzie Okręgowym w...

03.12.2011

Prezes Notariatu: egzamin powinien być ustny

Lech Borzemski, prezes Krajowej Rady Notarialnej jest zadowolony z orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 30 listopada. Trybunał stwierdził zgodność z konstytucją przepisów ustawy Prawo o notariacie...

02.12.2011

Jak pomagać skutecznie? Instrumenty filantropii

Rozwojowi działalności filantropijnej niewątpliwie sprzyjają zachęcające uregulowania prawno-podatkowe. Widać to na przykładzie krajów o dłuższej tradycji filantropijnej, w szczególności USA,...

02.12.2011
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski