Sektor stoczniowy: scenariusz alternatywny

Pięć miesięcy temu mogliśmy się łudzić co do tego, że ugodowe stanowisko naszego kraju w relacjach z Komisją Europejską w sprawie stoczni pozwoli na kontynuację działalności stoczniowej w mniejszych...

08.05.2009

Firmy samodzielnie rozwiązują problemy prawne

W sondażu prowadzonym już po raz drugi przez PBS DGA na zlecenie Gazety Prawnej i Wolters Kluwer na temat obsługi prawnej w polskich firmach ankieterzy przebadali 500 firm. Zdecydowana większość...

24.03.2009

Komu są potrzebne rankingi kancelarii?

Czy rankingi prawników i kancelarii prawnych są potrzebne i przydatne? Komu bardziej: prawnikom czy klientom? Czy oddają prawdę o sytuacji na rynku usług prawniczych? Czy są przygotowywane we...

10.03.2009

Państwo nie zastąpi samorządu

Czy samorząd jest wolny od ryzyka błędu? Nie jest, ale obecna administracja, w tym zwłaszcza samorząd, to administracja sieciowa, każdy jej element jest samodzielny. Jeśli jakiś burmistrz popełni...

04.03.2009

Rozmowa z Markiem Michalakiem, Rzecznikiem Praw Dziecka

W rozmowie z „Gazetą Prawną” Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak powiedział m.in., że wystąpił do Premiera o wprowadzenie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nad dzieckiem,...

26.02.2009