Nowe przepisy ułatwią ochronę znaków towarowych

Nowe rozporządzenie w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń znaków towarowych ułatwi przedsiębiorcom ochronę prawną swych marek, a także będzie lepiej chronić znaki towarowe przed rejestracją...

17.01.2017

Interes spółki to nie zawsze interes akcjonariusza

Określenie rzeczywistego interesu spółki jest działaniem złożonym. Niedozwolone jest prezentowanie uproszczeń, zgodnie z którymi maksymalizacja zysku będzie zawsze uważana za cel spółki i interes jej...

13.01.2017

Polska może być innowatorem rozwiązań podatkowych

Póki co Polska nie może konkurować kapitałem z krajami ze starej i bogatej Unii Europejskiej, ale polski rząd powinien od 1 stycznia 2017 roku zacząć konkurować na najlepsze prawo i rozwiązania...

12.01.2017