Dane wrażliwe wymagają szczególnej ochrony

Nie wszystkie dane osobowe są traktowane przez prawo w ten sam sposób. Szczególnej ochronie podlegają te, tzw. wrażliwe, których katalog zdecydowała się jeszcze poszerzyć Unia Europejska. Jakie dane...

27.02.2017

Podmiot powiązany nie zawsze kupi akcje spółki

Generalny zakaz nabywania udziałów i akcji własnych przez spółki kapitałowe byłby jedynie fasadowy i łatwy do obejścia, gdyby nie obejmował również przypadków nabywania jednostek uczestnictwa w danej...

27.02.2017

Świadczenie 500+ zgodne z prawem UE

Wprowadzone niedawno świadczenia socjalne takie jak 500+ czy świadczenie z tytułu urodzenia dziecka z ciężką chorobą lub niepełnosprawnością nie wydają się być w ich obecnym kształcie sprzeczne z...

23.02.2017

ZNP: 40 zł podwyżki uwłacza godności nauczycieli

MEN przygotował rozporządzenie określające minimalne wynagrodzenie nauczycieli w 2017 r. Nauczyciel dyplomowany z najniższą stawką zarobi o 40 zł więcej. Zmiany negatywnie ocenił Związek...

22.02.2017