Nie każdy wyjazd pracownika to podróż służbowa

Wyznacznikiem zakwalifikowania danego wyjazdu służbowego jakopodróży służbowej jest sposób określenia miejsca pracy pracownika. Podrożą służbową będzie tylko taki wyjazd, który odbywany jest poza...

05.10.2015