Nie zawsze trzeba przeprowadzać szkolenie BHP

Szkolenie pracownika przed dopuszczeniem do pracy nie jest wymagane w przypadku podjęcia przez niego pracy na tym samym stanowisku pracy, które zajmował u danego pracodawcy bezpośrednio przed...

19.09.2016

Wprowadzenie telepracy wymaga zmiany regulaminu

Regularne wykonywanie pracy poza zakładem pracy z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej wymaga zawarcia ze związkami zawodowymi funkcjonującymi na terenie zakładu porozumienia...

14.09.2016