Wprowadzenie telepracy wymaga zmiany regulaminu

Regularne wykonywanie pracy poza zakładem pracy z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej wymaga zawarcia ze związkami zawodowymi funkcjonującymi na terenie zakładu porozumienia...

14.09.2016

Co zrobić ze zużytą odzieżą roboczą?

BHP

Pytanie pochodzi z publikacji Serwis BHPPracodawca ma prawny obowiązek wyposażyć pracownika w odzież roboczą. Odzież ta okresowo jest wymieniana (czasokres jest określony w tabeli przydziału...

06.09.2016