Kiedy pracownik traci prawo do zasiłku chorobowego?

Osoba prowadząca działalność gospodarczą przekazała zwolnienie lekarskie do ZUS, lecz po otrzymaniu zasiłku, podjęła decyzję o powrocie do pracy w trakcie tego zwolnienia i zwrotu całego otrzymanego...

19.10.2016

Koszty szkolenia są zwolnione ze składek ZUS

Koszty szkolenia podnoszącego kwalifikacje zawodowe stanowią przychód w ramach stosunku pracy, jednak nie każdy przychód pracownika podlega oskładkowaniu, tłumaczy Joanna Królikowska, ekspertSerwisu...

17.10.2016

Nowa choroba - nowy okres zasiłkowy

Jeżeli niezdolność do pracy jest następstwem innej choroby niż poprzednia niezdolność, to od tego dnia rozpoczyna się nowy okres zasiłkowy. Wypłata zasiłku chorobowego za okres tej niezdolnośc nadal...

14.10.2016

Na czym polega równoważenie odpoczynku dobowego?

Równoważenie odpoczynku dobowego polegać powinno na skróceniu dobowego wymiaru czasu pracy pracownika,wyjaśnia Joanna Kaleta, ekspertSerwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

10.10.2016