Student na zleceniu wspólnikiem spółki z o.o.

Wspólnik spółki z o.o. może być zatrudniony na podstawie umowy zlecenia w spółce z o.o., w której posiada udziały. Jeżeli taki wspólnik jest studentem i nie ukończył 26 lat to z tytułu wykonywania...

02.11.2016

Kiedy deklaracja zgodności traci swoją ważność?

BHP

Pytanie pochodzi z publikacji Serwis BHPCzy dokręcenie do obudowy maszyny półek może spowodować utratę ważności przez deklarację zgodności? Jakie są kryteria?Co jeśli na deklaracji jest napisane...

01.11.2016

Ślub jednopłciowy uprawnia do urlopu okolicznościowego

Jeżeli pracownik zamierza wziąć ślub poza granicami Polski, gdzie istnieje możliwość małżeństw pomiędzy osobami tej samej płci, to należy uznać, że przysługuje mu z tego tytułu urlop okolicznościowy....

28.10.2016

Czym jest deklaracja zgodności CE?

BHP

Pytanie pochodzi z publikacji Serwis BHPAby potwierdzić, że wyrób jest zgodny z określonymi wymaganiami stawianymi maszynie lub urządzeniu, nanosi się znak CE i dostarcza deklarację WE. CE...

26.10.2016

Kadrowy nie musi rejestrować zbioru danych w GIODO

Ustawa o ochornie danych osobowych pozwala administratorowi danych (np. klientom biura rachunkowego) powierzyć innemu podmiotowi (biurze rachunkowemu),w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie...

21.10.2016
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski