Pytanie pochodzi z publikacji Serwisu BHP

Ile godzin minimalnie powinno trwać szkolenie bhp w formie samokształcenia kierowanego? Czy na zaświadczeniu ze szkolenia okresowego bhp dla osób kierujących pracownikami, organizowanego w formie samokształcenia kierowanego, można wpisać "czas trwania 8 h"?

Odpowiedź

Pracodawcy oraz inne osoby kierujące pracownikami powinni odbywać szkolenie okresowe nie rzadziej niż co 5 lat. Szkolenie, bez względu na formę, powinno trwać co najmniej 16 godzin lekcyjnych po 45 minut. Tym samym, w przypadku podjęcia decyzji o umieszczeniu liczby godzin szkolenia na zaświadczeniu taka lub większa liczba powinna na nim widnieć.

Uzasadnienie

Samokształcenie kierowane to forma umożliwiająca uzyskanie, aktualizowanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności w zakresie bhp, na podstawie materiałów przekazanych przez organizatora szkolenia, w szczególności przy zastosowaniu poczty, Internetu, przy jednoczesnym zapewnieniu konsultacji z osobami spełniającymi wymagania dla wykładowców (§ 1a pkt 5 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, Dz. U. Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.) – dalej r.s.b.h.p. Zgodnie z r.s.b.h.p uczestnikami takiej formy szkolenia mogą być:

pracodawcy i osoby kierujące pracownikami,

pracownicy inżynieryjno-techniczni,

pracownicy administracyjno-biurowi,

pracownicy służby bhp, a także osoby wykonujące zadania tej służby,

pracownicy, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bhp.

Pracodawcy oraz inne osoby kierujące pracownikami powinny przechodzić szkolenie okresowe nie rzadziej niż co 5 lat. Szkolenie, bez względu na formę, powinno trwać co najmniej 16 godzin po 45 min. Biorąc pod uwagę to, na czym polegają szkolenia przeprowadzane w formie samokształcenia kierowanego, należy przyjąć, że objętość i zakres tematyczny materiałów przekazanych przez organizatora szkolenia powinny być przewidziane na co najmniej 16 godzin lekcyjnych. Tym samym, w przypadku podjęcia decyzji o umieszczeniu liczby godzin szkolenia na zaświadczeniu taka lub większa liczba powinna na nim widnieć.

Grzegorz Łyjak, autor współpracuje z publikacją Serwis BHP.

Odpowiedzi udzielono: 12 września 2016 r.

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Serwis BHP
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów