Co na temat bezpieczeństwa mówi prawo budowlane?

BHP

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pźn. zm.) dalej p.b., normuje działalność obejmującą sprawy projektowania, budowy, utrzymania i...

13.08.2008

Przepisy wykonawcze do Kodeksu pracy

BHP

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie oglnych przepisw bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z pźn. zm.)

06.08.2008

Kodeks pracy

BHP

Kodeks pracy to akt prawny stanowiący zbir przepisw regulujących prawa i obowiązki pracownikw i pracodawcw, wynikające ze stosunku pracy i dotyczące wszystkich pracownikw i osb wykonujących pracę bez...

29.07.2008

Ochrona pracy w Konstytucji RP

BHP

Konstytucja RP, jako ustawa zasadnicza, potocznie nazywana matką innych ustaw, poprzez zawarte w niej postanowienia jest podstawowym źródłem prawa. W art. 24 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z...

23.07.2008

Jaka norma określa parametry oświetlenia miejsc pracy?

BHP

Czy do oświetlenia stanowiska pracy może być stosowana oprawa oświetleniowa otwarta ze świetlówką na nap. 230 V, na wysokości od podłogi ok. 2 m. zabudowana trwale na stojaku metalowym do urządzenia...

09.07.2008