Ustawa o dozorze technicznym

BHP

Dozr techniczny jest wykonywany przez państwowe organy (jednostki) dozoru technicznego, ktrych uprawnienia zostały określone ustawą z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122,...

20.12.2010

Wypadek pracownika tymczasowego

BHP

Jeżeli na terenie zakładu pracy doszło do wypadku, w którym został poszkodowany pracownik tymczasowy, pracodawca użytkownik powinien bezzwłocznie podjąć określone przepisami działania

15.12.2010

Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

BHP

Mimo, że zawartość planu BIOZ jest określona w przepisach, jednakże ich interpretacja oraz zastosowanie sprawia wiele problemów w praktyce. Niewłaściwie przygotowany plan BIOZ na budowie lub jego...

15.12.2010

Zmiany w statystycznej karcie wypadku

BHP

Nowy wzr statystycznej karty wypadku przy pracy oraz adresata pisemnej wersji dokumentu określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 listopada 2010 r. zmieniające...

13.12.2010

Prace w szczególnych warunkach

BHP

Wcześniejsze uprawnienia emerytalne przysługują osobom, które wykonywały prace w szczególnych warunkach, określone w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie...

09.12.2010

Prace szczególnie niebezpieczne

BHP

W komentarzu Serwisu BHP zostały wskazane wymagania, jakie powinny zostać spełnione przy organizacji i wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych.

08.12.2010