Czy płaca minimalna w Niemczech dotyczy polskich firm?

Aktualnie płacowe stawki minimalne obowiązują w Niemczech tylko w niektórych branżach. Zgodnie z ustawą przyjętą przez Bundestag na początku lipca tego roku, od 1 stycznia 2015 wszyscy pracownicy w...

11.09.2014

Oskładkowanie umów zleceń - od 2016 roku

Sejmowa podkomisja stała ds. prawa pracy chce, by oskładkowanie umów zleceń weszło w życie od 1 stycznia 2016 r. a nie, jak proponował rząd w projekcie uzgodnionym w Komisji Trójstronnej, po 3...

11.09.2014

Pozapłacowe koszty pracy w Polsce zaskakująco wysokie

Z Analizy ZPP poświęconej Pozapłacowym kosztom pracy w Polsce na tle innych krajów europejskich wynika, że obciążenie pozapłacowymi kosztami pracy w Polsce jest jednym z najwyższych w krajach OECD.

11.09.2014

Pracownika chronionego łatwo się nie zwolni

Pracodawca może rozwiązać z pracownikiem umowę o pracę bez wypowiedzenia z jego winy również w okresie ochronnym przewidzianym w art. 39 KP. Wówczas jego szczególna ochrona ma znaczenie tylko na...

11.09.2014

Więcej uprawnień kontrolnych dla PIP

Państwowa Inspekcja Pracy ma weryfikować liczbę członków związków zawodowych w firmach wynika z przygotowywanej przez resort pracy noweli ustawy o związkach zawodowych, a dowiedział się o tym...

11.09.2014

Przybywa firm, które chcą zatrudniać pracowników

2/3 firm ocenia swoją kondycję jako dobrą lub bardzo dobrą, w efekcie o 3 pkt. proc. do 29 proc. wzrósł odsetek przedsiębiorstw deklarujących wzrost zatrudnienia w drugim półroczu. Tak dobrze nie...

11.09.2014
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski