Czwarta transza deregulacji ma powstać przy aktywnym współudziale społeczeństwa. Każdy może zgłosić online ministrowi sprawiedliwości problem blokowania danego zawodu i ewentualnie zaproponować własne rozwiązanie.
Zbieranie opinii rozpoczęło się w październiku 2013 r. i miało zakończyć w grudniu 2013 r. Okazuje się jednak, że prace nad czwartą transzą nie wyszły jeszcze poza ten etap. Ministerstwo Sprawiedliwości chce go przedłużyć co najmniej do końca wakacji.
(...)