Magazynowanie substancji niebezpiecznych wymaga wiedzy o ich działaniu

BHP

Bezpieczne magazynowanie materiałów niebezpiecznych wymaga wiedzy o ich właściwościach oraz rodzaju i stopniu natężenia stwarzanych przez nie zagrożeń. Pozwoli to na dobranie odpowiednich zabezpieczeń, środków ochrony zbiorowej i indywidualnej oraz zapewni bezpieczną pracę i sprawne działanie w sytuacjach awaryjnych.

16.03.2023

NIK: Złe zarządzanie i konflikt interesów u rzecznika małych i średnich firm

Finanse publiczne Administracja publiczna Prawo pracy Małe i średnie firmy

Przekroczenie planu finansowego i naruszenie ustawy o finansach publicznych ujawniła NIK w Biurze Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. Kontrolerzy stwierdzili, że dyrektor generalny urzędu pełnił jednocześnie funkcję koordynatora w dwóch wydziałach, a więc sam siebie nadzorował. Pobierając za to wysoki dodatek specjalny, a tymczasem z jego winy pracownicy biura otrzymali w 2020 r. waloryzację wynagrodzeń 167 dni po terminie.

16.03.2023

W 2022 r. zarejestrowano w ZUS 1,7 mln umów o dzieło

Prawo cywilne Prawo pracy

Od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. do ZUS złożono 1,17 mln formularzy RUD, które służą do przekazywania danych o umowach o dzieło. Dotyczyły one ponad 1,7 mln takich umów, a liczba osób wykonujących je wyniosła 342,6 tys. - podał ZUS. Informacje przekazało 75,1 tys. podmiotów, z czego 72,8 tys. (około 97 proc.) to płatnicy składek.

16.03.2023

Pracownicy płacą składkę zdrowotną, a pracodawcy miliardy wydają na ich choroby

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne

W 2022 roku pracodawcy wypłacili wynagrodzenia chorobowe z funduszy zakładów pracy za 98 175,1 tys. dni absencji. Skoro przeciętna dzienna wysokość wynagrodzenia chorobowego wyniosła 111,08 zł, to nie trudno wyliczyć, że na wynagrodzenia chorobowe pracodawcy wydali prawie 11 mld zł - wynika z rządowych danych. Zdaniem ekspertów, to dowód na to, że w Polsce ubezpieczenie chorobowe nie działa, a znaczący ciężar kosztów zwolnień pokrywają pracodawcy.

16.03.2023

17 proc. Polaków rozważa emigrację zarobkową

Rynek Prawo pracy

Niemal 17 proc. osób rozważa wyjazd w poszukiwaniu pracy w ciągu najbliższego roku. 93 proc. planujących wyjazd odczuwa skutki pogorszenia sytuacji gospodarczej w kraju – wynika z raportu „Migracje zarobkowe Polaków” przygotowanego przez Gi Group na podstawie badań SW Research.

15.03.2023

Umowa o pracę i umowy cywilnoprawne, czyli między stabilizacją a elastycznością

Prawo pracy

Upowszechnianie się innych niż pracownicze form zatrudnienia ma na celu racjonalizację i uelastycznienie współpracy między stronami. Dzięki temu mogą one ukształtować łączący je stosunek prawny według swoich potrzeb i preferencji. Niestety jest też druga strona medalu. Umowy cywilnoprawne bywają bowiem przykrywką dla świadczenia pracy w warunkach umowy o pracę.

15.03.2023

Dalsze wnioskowanie o pracę zdalną okazjonalną po wyczerpaniu limitu dni

Prawo pracy

Wnioski pracowników o pracę zdalną po wyczerpaniu rocznego limitu 24 dni pracy okazjonalnej będą mogły być realizowane, ale już w oparciu o regulacje dotyczące pracy zdalnej naprzemiennej. Wtedy pracownik będzie objęty wewnętrznymi regułami dotyczącymi pracy zdalnej, a przy ich braku dokonane musiałyby być uzgodnienia dotyczące m.in. rozliczania kosztów tej pracy.

15.03.2023

Rząd zapowiada przedstawienie nowych rozwiązań dla niepełnosprawnych

Pomoc społeczna

Do końca tygodnia Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ma przedstawić nowe rozwiązania, które będą formą wsparcia dla osób niepełnosprawnych. Zapowiedź to efekt spotkania wiceministra i pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych z protestującymi w Sejmie. Na konkrety trzeba jeszcze jednak poczekać.

13.03.2023

Zwolnienia lekarskie w małych firmach utrudniają ich działalność

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy

Rok 2022 należał do rekordowych pod względem liczby pobieranych L4 w Polsce. Problem dotyczy nie tylko dużych zakładów produkcyjnych, ale także małych firm zatrudniających do 20 pracowników. Każde zwolnienie potrafi mieć bowiem katastrofalny wpływ na ich funkcjonowanie. Tymczasem w przypadku podejrzenia wykorzystywania przez pracowników L4 w sposób niewłaściwy, nie mogą zlecić nawet kontroli.

13.03.2023

Opiekunowie osób z niepełnosprawnościami bez wyższego świadczenia i bez prawa do wyrównania

Pomoc społeczna Domowe finanse Ubezpieczenia społeczne Niepelnosprawność

Świadczenie pielęgnacyjne zostało zwaloryzowane kwotą minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującą od 1 stycznia 2023 r., a wzrost płacy minimalnej od 1 lipca zostanie uwzględniony przy kolejnej waloryzacji, przypadającej na dzień 1 stycznia 2024 r. - twierdzi MRiPS. Zdaniem prawników, beneficjenci świadczenia powinni otrzymać dodatkową waloryzację. To wymaga jednak dodatkowego przepisu.

13.03.2023

Ulga rehabilitacyjna nie dla każdego opiekuna osoby niepełnosprawnej

Prawo cywilne Domowe finanse Emerytury i renty PIT Prawo pracy

Nie każda, nawet bliska osoba, mająca na utrzymaniu osobę niepełnosprawną, może skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej. Nie każda też osoba niepełnosprawna sama może rozliczyć tę ulgę. W pierwszym przypadku na przeszkodzie stanąć może zbyt wąski stopień pokrewieństwa, co zdaniem prawników należałoby zmienić, w drugim – wysokość dochodów osoby niepełnosprawnej i forma, według której jest opodatkowania.

11.03.2023

Matka Polka pracująca i jej wyzwania - opinie rodziców. Badanie

Prawo pracy Prawo unijne

Nowy wymiar urlopu rodzicielskiego dla ojców to zmiana, która w założeniu ma wesprzeć rodziców w Polsce w równym podziale obowiązków wychowawczych oraz pomóc matkom w powrotach na rynek pracy. Ponad połowa respondentów badania Pracuj.pl zgadza się z opinią, że budowanie kariery jest trudniejsze dla matek niż dla ojców, a 1/3 dostrzega zjawisko „kary za macierzyństwo”.

10.03.2023

RPO: Czy niemożność odliczania składki zdrowotnej od podatku jest konstytucyjna? Według MZ – tak

PIT Ubezpieczenia społeczne Polski Ład

RPO wystąpił do Ministerstwa Zdrowia w sprawie składki zdrowotnej. Chciał wiedzieć, czy obciążenie obywateli obowiązkiem jej finansowana w całości właściwie wpisuje się w ciążący na władzy publicznej konstytucyjny nakaz zapewnienia ochrony zdrowia. MZ nie podziela opinii, że zmiany wprowadzone ustawą Polski Ład doprowadziły do stanu niekonstytucyjności uregulowania składki zdrowotnej lub prawnego systemu publicznej opieki zdrowotnej.

10.03.2023

Dobrowolny ZUS - Rzecznik MŚP nietransparentnie promuje kontrowersyjny projekt

Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy

Dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców w Polsce to projekt, pod którym podpisy zbiera Komitet Inicjatywy Ustawodawczej. Jego pełnomocnikiem jest obecnie zastępca Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. Jest on też prezesem prywatnej fundacji promującej projekt, której strona internetowa łudząco przypomina stronę tego państwowego organu. A z maila biura wysyła propozycje opiniowania projektu za wynagrodzeniem.

10.03.2023

ZUS: Pieniądze z subkonta podlegają podziałowi i wypłacie np. w razie śmierci ubezpieczonego

Domowe finanse Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne

Środki zapisane na subkoncie w ZUS podlegają podziałowi i wypłacie w razie m. in. śmierci ubezpieczonego. Tak, jak to ma miejsce w przypadku środków zgromadzonych na rachunku w OFE – przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Jeśli ktoś posiada subkonto, to może wskazać osoby uprawnione do środków zapisanych na subkoncie po swojej śmierci. W każdym czasie można też zmienić swoją wcześniejszą dyspozycję.

09.03.2023

Seniorzy z innych roczników niż 1953 apelują o przywrócenie pełnej podstawy obliczania emerytur

Domowe finanse Emerytury i renty

Emeryci domagają się niezwłocznego podjęcia przez Sejm prac nad senackim projektem nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z FUS, która ma przywrócić emerytom urodzonym także w innym niż 1953 roku, pełną podstawę obliczenia emerytur pod warunkiem, że prawo do emerytury wcześniejszej zrealizowali na podstawie wniosku złożonego przed 1 stycznia 2013 r., a powszechny wiek emerytalny osiągnęli już po 31 grudnia 2012 r.

09.03.2023

Jeden członek - wiele uprawnień związku zawodowego

Prawo pracy

Związki zawodowe mogą szybko poszerzyć swoją obecność w prywatnych firmach. Czasem wystarczy zmiana związkowego statutu i przekonanie do wstąpienia w swoje szeregi zaledwie jednego pracownika u konkretnego przedsiębiorcy. Sprzyja temu orzecznictwo sądowe, które ułatwia rozwój tzw. międzyzakładowych organizacji związkowych i nabywanie przez nie takich samych uprawnień, jakie mają organizacje zakładowe.

09.03.2023

Senat proponuje rozliczanie pracownikom kosztów aut elektrycznych

Prawo pracy Transport

Wprowadzenie rozwiązań prawnych pozwalających na zwrot pracownikom kosztów używania prywatnych samochodów o napędzie alternatywnym (elektrycznym, wodorowym), do celów służbowych związanych z wykonywaniem pracy na rzecz pracodawcy - to cel projektu ustawy, który w środę jako własną inicjatywę ustawodawczą, przyjął Senat. Podobne rozwiązanie zapowiada też rząd.

08.03.2023

Senat też za ustawą o świadczeniu dla rodzin poległych mundurowych

Domowe finanse Policja Ubezpieczenia społeczne Wojsko

Senat przyjął w środę jednogłośnie ustawę o świadczeniu pieniężnym dla rodzin mundurowych, którzy polegli na służbie. Miesięczne świadczenie przysługiwać będzie małżonkom, dzieciom i rodzicom poległych funkcjonariuszy i żołnierzy. Za ustawą głosowało 95 senatorów, nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał.

08.03.2023

Parytet płci jest wciąż odległy o dekady - badanie

Rynek Prawo pracy Spółki

Wspieranie kobiet na stanowiskach kierowniczych nadal nie jest priorytetem biznesowym dla większości organizacji - wynika z nowego, globalnego badania Women in Leadership. Według respondentów, przy obecnym tempie zmian od parytetu płci wciąż dzielą nas dekady. Badanie potwierdza też istnienie barier strukturalnych oraz nieświadomych uprzedzeń utrudniających awans kobiet.

08.03.2023