Prawo energetyczne

BHP

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t. jedn. 06.89.625) normuje zasady i warunki wytwarzania, przetwarzania, przesyłania, magazynowania, dystrybucji oraz użytkowania energii oraz...

20.08.2008

PIP kontroluje prawidłowość dochodzeń powypadkowych

BHP

Zgodnie z 2 art.234 Kodeksu pracy pracodawca ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić inspektora pracy i prokuratora o śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym wypadku przy pracy oraz o każdym innym wypadku,...

20.08.2008

Skarga na ZUS w Komisji Europejskiej

Ubezpieczenia społeczne HR

ZUS nie chce wydawać firmom delegującym pracownikw do krajw Unii Europejskiej, zwłaszcza do Niemiec drukw E 101. Izba Pracodawcw Polskich złożyła w tej sprawie skargę w Komisji Europejskiej.

18.08.2008

Zmiany w naliczaniu zasiłku chorobowego

Ubezpieczenia społeczne HR

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zmienił sposb naliczania zasiłku chorobowego oraz świadczeń w razie choroby i macierzyństwa, uwzględniając m.in. premie i nagrody, od ktrych odprowadzana jest składka...

14.08.2008

Co na temat bezpieczeństwa mówi prawo budowlane?

BHP

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pźn. zm.) dalej p.b., normuje działalność obejmującą sprawy projektowania, budowy, utrzymania i...

13.08.2008

Zasiłek rodzinny

Komentarz zawiera kompleksowe omówienie zasiłku rodzinnego: wymienia katalog osób uprawnionych do zasiłku, omawia okoliczności, w których zasiłek przysługuje oraz w jakiej wysokości, okres na jaki...

13.08.2008

Polacy masowo wyłudzają zasiłki chorobowe

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w I płroczu 2008 r. obniżył lub cofnął wypłaty świadczeń z ubezpieczenia chorobowego na łączną kwotę 38,3 mln zł. To rezultat kontroli prawidłowości orzekania o...

12.08.2008
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski