Kontrola pracowników - alkohol i narkotyki

BHP

Za nieprzestrzeganie przez pracownika przepisw bhp lub przepisw przeciwpożarowych, opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia, stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w...

26.10.2011

Wypadek przy wykonywaniu funkcji ławnika w sądzie

BHP

Ławnik, niezawodowy członek składu orzekającego (sądu), stanowiący czynnik społeczny w wymiarze sprawiedliwości. Udział czynnika społecznego w wymiarze sprawiedliwości został zapisany w Art. 182...

19.10.2011

Ustawa o dozorze technicznym

BHP

Dozór techniczny jest wykonywany przez państwowe organy (jednostki) Urzędu Dozoru Technicznego, których uprawnienia określa ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz....

17.10.2011
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski