Powstanie baza danych o oszczędnościach Polaków

Ubezpieczenia społeczne

Postanie Centralna Informacja Emerytalna (CIE), która będzie gromadziła informacje o oszczędnościach emerytalnych Polaków. Eksperci wskazują, że danymi zawartymi w CIE będą interesować się nie tylko przyszli emeryci, ale także rządzący. Dzięki posiadaniu w jednym miejscu informacji o wszystkich długoterminowych oszczędnościach

17.10.2019

Europejski urząd ds. pracy rozpoczyna działalność

Prawo pracy

Zadaniem nowej agencji ma być egzekwowanie unijnych przepisów chroniących i regulujących mobilność pracowników, w tym m.in. o ułatwianie współpracy między państwami członkowskimi Unii Europejskiej w zakresie egzekwowania prawa.

16.10.2019

Rośnie liczba umów zawieranych przy PPK

PPK

Ponad 2,2 tys. umów zawarły firmy z instytucjami finansowymi na prowadzenie u nich Pracowniczych Planów Kapitałowych. To już prawie 60 proc. firm z pierwszej fali - podkreślił wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju Bartosz Marczuk. Zobowiązane do tworzenia PPK są przedsiębiorstwa, które zatrudniają co najmniej 250 osób.

16.10.2019

Pracodawcy nie mówią "nie" czterdziestokrotności

Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy

Strona społeczna Rady Dialogu Społecznego wyda wspólne stanowisko w sprawie zniesienia limitu trzydziestokrotności na ubezpieczenie społeczne - dowiedziało się Prawo.pl. Pracodawcy chcą szerszej debaty na temat zapowiadanych zmian oraz ich ewentualnego wprowadzenia. Ich zdaniem podwyższenie limitu składek np. do czterdziestokrotności to "mniejsze zło".

16.10.2019

RPO interweniuje ws.funkcjonariuszy, którzy nie otrzymali ekwiwalentu za niewykorzystany urlop

Prawo pracy

Funkcjonariusze Policji, Centralnego Biura Antykorupcyjnego i Służby Ochrony Państwa skarżą się, że nie otrzymują ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop. Wszystko z powodu niewykonanego wyroku TK. W ocenie Rzecznika Praw Obywatelskich narusza to prawa i wolności obywatelskie funkcjonariuszy, którzy wytaczają z tego tytułu procesy. RPO domaga się wyjaśnień od szefa MSWiA.

16.10.2019

Uważaj na oszustwa „na ZUS”

Ubezpieczenia społeczne

Oszuści podszywający się pod Zakład Ubezpieczeń Społecznych ponownie podjęli aktywność w internecie. Zakład apeluje o ostrożność przy otwieraniu i odpowiadaniu na maile, które wydają się być korespondencją z ZUS.

15.10.2019

OPZZ popiera wprowadzenie do kodeksu karnego przepisu o pracy przymusowej

Prawo pracy

Z doświadczenia OPZZ wynika, że termin „praca przymusowa” jest niejednoznaczny dla organów wymiaru sprawiedliwości. Sami prokuratorzy koordynujący sprawy dotyczące handlu ludźmi często przyznają, że nigdy nie przeszli szkolenia z tego zakresu. Dodatkowo mamy zbyt ubogie orzecznictwo pomagające sędziom w pracy - wskazuje Norbert Kusiak z OPZZ.

15.10.2019

Będzie walka o ukraińskiego pracownika

Prawo pracy

Niemcy, Włosi czy Czesi - między innymi te państwa konkurują z Polską o pracowników z Ukrainy. Problem w tym, że nasi wschodni sąsiedzi za kilka lat mogą już nie wyjeżdżać za pracą tak chętnie jak dziś. Na Ukrainie z roku na rok poprawia się stopa życiowa oraz sytuacja na rynku pracy.

15.10.2019

ZUS stawia na elektronizację - rzadziej będziemy odwiedzać jego sale obsługi

HR

Wprowadzenie w pełni elektronicznego systemu wnioskowania o świadczenia oraz ułatwienia w zgłaszaniu do ubezpieczenia pracowników - takie zmiany zapowiada w rozmowie z Prawo.pl prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska. Zakład chce też wprowadzić system powiadamiania sms-em lub mailem o stanie realizacji spraw.

14.10.2019

Praca przymusowa trafi do kodeksu karnego? Zdecyduje minister sprawiedliwości

Prawo pracy

Do kodeksu karnego powinna zostać wprowadzona definicja pracy przymusowej - do takiego wniosku doszedł specjalny zespół działający przy ministrze finansów, inwestycji i rozwoju. Propozycja zmian legislacyjnych została przekazana do ministra sprawiedliwości. Obecnie praca przymusowa nie ma definicji w polskim prawie

12.10.2019

Kuria: Zwolnienie pracownic czysto merytoryczyne - nie dotyczyło ich osobistej sytuacji

Prawo pracy

Stan cywilny i sytuacja osobista nie miały nic wspólnego ze zwolnieniem pracownic kurii, a przyczyny były czysto merytoryczne - wyjaśnia krakowska kuria w odpowiedzi na wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich. Zaznacza również, że opinia publiczna źle zrozumiała pierwszy komunikat o zwolnieniu, dlatego został on zmieniony.

11.10.2019

Partie nie dbają o głos pracowników ze wschodu

Prawo pracy

W żadnym z programów wyborczych nie odwołano się bezpośrednio do ukraińskiej mniejszości narodowej. Brakuje też projektu integracyjnej polityki migracyjnej, której Polska potrzebuje. To się może się zmienić już za cztery lata. Jeżeli bezrobocie w Polsce utrzyma się na niskim poziomie cudzoziemców będzie przybywać w naszym kraju

11.10.2019

Powstanie Centralna Informacja Emerytalna

Głównym zadaniem Centralnej Informacji Emerytalnej (CIE) będzie gromadzenie informacji o emeryturach. Powołanie do życia CIE uprości proces informowania ubezpieczonych o stanie ich kont, w tym wysokości przyszłego świadczenia - podkreślono w projekcie ustawy przygotowanej przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

10.10.2019

Z małego ZUS liczonego od dochodów skorzysta nawet 300 tysięcy mikrofirm

Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy

Z małego ZUS-u licznego od dochodów będzie mogło skorzystać około 300 tysięcy mikrofirm, których przychód za poprzedni rok nie przekraczał 120 tys. zł, a miesięczny dochód – ok. 6 tys. zł. PiS zapowiada, że zajmie się tymi zmianami w ciągu pierwszych 100 dni po wyborach, jeśli je wygra.

10.10.2019

BCC: Należy powrócić do próby zmiany kodeksu pracy

Prawo pracy

Prace przyszłej - nowej - Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy należałoby poprzedzić opracowaniem założeń przez reprezentatywnych praktyków rynku pracy, na przykład członków Rady Dialogu Społecznego - proponuje Business Centre Club. Przypomina, że dorobku poprzedniej komisji, która pracowała od połowy 2016 roku nie zaakceptowała żadna ze stron

10.10.2019

Potrzebne zmiany przy emeryturach pomostowych

Prawo pracy

Związki zawodowe chcą zmian przy przechodzeniu na emerytury pomostowe. Chodzi nie tylko o likwidację wygasającego charakteru świadczenia, ale także sposób przechodzenia na nie. Pracownik może ubiegać się o pomostówkę, ale tylko po rozwiązaniu umowy o pracę. Problem pojawia się, gdy po odmownej decyzji ZUS, nie może już wrócić do pracy.

10.10.2019

Rośnie aktywność osób niepełnosprawnych na rynku pracy

Prawo pracy

PFRON przeznaczył w tym roku ok. 3,4 mld zł na aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych. - To jest nasze wyzwanie, aby osoby niepełnosprawne były aktywne zawodowo. To pozwala im odzyskać wiarę w siebie i pomaga w funkcjonowaniu w przestrzeni społecznej - mówi prezes Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Marlena Maląg.

09.10.2019

Na rynku pracy widać wzrost poziomu rotacji w firmach

Prawo pracy

Najczęściej pracę zmieniają inżynierowie, kasjerzy i sprzedawcy oraz zatrudnieni w branży hotelarskiej. Na czele listy stanowisk, w których Polacy najczęściej zmieniają pracę, znaleźli się również robotnicy wykonujący proste prace fizyczne i kierowcy - wynika z raportu Randstad.

09.10.2019

Zawód "hejter" już istnieje. W praktyce, nie w prawie

Prawo pracy

Nawet kilka tysięcy osób w Polsce może świadomie zamieszczać nieprawdziwe treści w internecie, pobierając za to wynagrodzenie. Najczęściej zajmują się tym studenci lub młode osoby, dla których to pierwsza praca. Na rynku powstały już specjalne firmy, które zajmują się "czarnym PR", w tym hejtowaniem.

08.10.2019
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski