Jeżeli w styczniu świadczenie emerytalno-rentowe brutto wyniosło:

  • do 483 zł - to świadczeniobiorca otrzyma netto świadczenie w tej samej kwocie co za grudzień 2021 r., bo wzrost kwoty wolnej od podatku i zmiany związane z odliczaniem składki zdrowotnej nie mają wpływu na wypłatę do ręki; osoby te już wcześniej nie płaciły podatku, ani składki zdrowotnej. Polski Ład zachowuje dla nich ten korzystny stan;
  • od 484 zł do 2 500 zł – to świadczeniobiorca otrzyma netto świadczenie wyższe niż za grudzień 2021 r., bo zaliczka do urzędu skarbowego wyniesie 0 zł;
  • powyżej 2 500 zł do 4 920 zł , to świadczeniobiorca otrzyma netto świadczenie  w kwocie wyższej niż za grudzień 2021 r.  

Zaliczka do urzędu skarbowego jest o tyle niższa w 2022 r. w stosunku do 2021 r., że pokryje wzrost odliczanej od świadczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne (9 proc.); 

  • powyżej 4920 zł do 12 800 zł – to świadczeniobiorca otrzyma netto świadczenie w kwocie niższej niż za grudzień 2021 r.

ZUS zwróci tej osobie nadpłacony podatek za styczeń 2022 r. wraz ze świadczeniem za luty 2022 r. , bo  obliczy zaliczkę na podatek i składkę na ubezpieczenie zdrowotne według zasad obowiązujących 31 grudnia 2021 r.

  • powyżej 12 800 zł – to świadczeniobiorca otrzyma netto świadczenie w kwocie niższej niż za grudzień 2021 r.

Kwota zmniejszenia (425,00 zł) stosowana w roku 2022 nie pokryje wzrostu składki zdrowotnej, która jest pobierana ze świadczenia  (wzrost z 1,25 proc. do 9 proc. podstawy wymiaru tej składki).

Czytaj również: ZUS chce zwracać emerytom i rencistom zaliczki na PIT, ale nie ma do tego prawa

Przewodnik dla emerytów i rencistów opublikowany został na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej>>