Ponad dziesięć osób ubiega się o jedno miejsce pracy w pracowniach, które powstają w ramach dwóch...
Durasik Marcin
16.07.2012
Członkowie zarządów spółek węglowych, nadzorowanych przez resort gospodarki, będą zatrudnieni na...
Błoński Marek
16.07.2012
Społeczna odpowiedzialność? To nie dla nas. Podzielimy się, jak już będziemy mieli czym się...
16.07.2012
Zdaniem Pracodawców RP inspektorzy pracy nie powinni mieć uprawnień do wydawania nakazów...
16.07.2012
34 tys. nowych miejsc pracy powstało dzięki wsparciu rozwoju wsi z Programu Rozwoju Obszarów...
Wysoczańska Anna
16.07.2012
HR
Według raportu Międzynarodowej Organizacji Pracy wydanym w środę 11 lipca 2012 r. koszt programów...
16.07.2012
Do wypadków przy pracy przyczynia się m.in. brawura alarmuje inspekcja pracy.
16.07.2012
Wykładowcy, policjanci, urzędnicy nie dostaną grosza z ZUS przez wiele miesięcy ostrzega Dziennik...
Podsiedzik Tomasz
16.07.2012
Ubezpieczenia społeczne
Sejmowa Komisja do spraw Kontroli Państwowej jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w piątek...
Dyjak Grzegorz
16.07.2012
BHP
Nauczyciel skazany prawomocnym wyrokiem karnym za przestępstwo umyśle, które uległo już zatarciu...
Agnieszka Rosa
16.07.2012
32. rocznicę strajków w 1980 r. nazwanych później Lubelskim Lipcem ’80 uczczono w niedzielę w...
Kopeć Zbigniew
15.07.2012
W komentarzu Serwisu BHP Alicja Brzezińska omawia obowiązki zarządców budynków oświatowych w...
Alicja Brzezińska
14.07.2012
BHP
Klub PSL wycofał w piątek wniosek o odrzucenie w pierwszym czytaniu projektu PiS, zgodnie z którym...
14.07.2012
BHP
Pomieszczenia pracy i ich wyposażenie powinny zapewniać pracownikom bezpieczne i higieniczne...
Edward Kołodziejczyk
14.07.2012
BHP
Komisja Trójstronna nie doszła w piątek do porozumienia w sprawie płacy minimalnej w 2013 r., w...
Mackiewicz Anna
13.07.2012
Komisja Trójstronna nie doszła w piątek do porozumienia w sprawie płacy minimalnej w 2013 r., w...
Musiał Marcin
13.07.2012
Komisja Trójstronna nie doszła w piątek do porozumienia w sprawie płacy minimalnej w 2013 r., w...
Musiał Marcin
13.07.2012
Klub PSL wycofał w piątek wniosek o odrzucenie w pierwszym czytaniu projektu PiS, zgodnie z którym...
13.07.2012
Pełnoletnie młode osoby, które nie podjęły jeszcze decyzji związanej z dalszym kształceniem czy...
Pipała Agnieszka
13.07.2012
HR
Klub PSL wycofał w piątek wniosek o odrzucenie w pierwszym czytaniu projektu PiS, zgodnie z którym...
Grodecki Tomasz
13.07.2012
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej chce wprowadzić zmiany w składkach emerytalno-rentowych...
13.07.2012
Klub PSL wycofał w piątek wniosek o odrzucenie w pierwszym czytaniu projektu PiS, zgodnie z którym...
Nocuń Katarzyna
13.07.2012
Z 550 zł do 650 zł ulegnie podwyższeniu wysokość jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy...
13.07.2012
Resort środowiska poinformował, że pracuje nad wdrożeniem do polskiego prawa unijnej dyrektywy...
13.07.2012
BHP
Pół miliona Polaków wyjedzie w czasie wakacji do pracy za granicę, głównie do Niemiec, Holandii,...
Dąbrowski Radosław
13.07.2012
Dnia 26 lipca br. wejdzie w życie nowelizacja rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny...
13.07.2012
BHP
Dnia 27 lipca br. wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające...
Jarosław Zasada
13.07.2012
BHP
PO i PSL chcą odrzucenia w pierwszym czytaniu w Sejmie projektu PiS zakładającego, że inspektor...
Nocuń Katarzyna
12.07.2012
Resort skarbu chce, by wynagrodzenia zarządów kluczowych spółek Skarbu Państwa były ustalane według...
Oksiuta Aneta
12.07.2012
Uchwały niektórych okręgowych rad aptekarskich są często przejawem zawłaszczania kompetencji, które...
Rozwód Paweł
12.07.2012
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski