Jesteśmy instytucją kultury. W listopadzie 2006 r. naszemu dyrektorowi został udzielony urlop bezpłatny na czas pełnienia funkcji starosty. W 2007 r. przyszedł do nas nowy dyrektor. W 2011 r. skończyła się kadencja starosty i nasz były dyrektor (obecnie również radny powiatowy) wrócił do pracy na zwykłe stanowisko ale z pensją taką, jaką ma obecny dyrektor. Wynagrodzenie zasadnicze - 3400 zł, dodatek stażowy - 680 zł, dodatek funkcyjny - 1020 zł. 24 maja 2011 r. radni mają obniżyć wynagrodzenie tej osoby, do adekwatnego do zajmowanego przez nią aktualnie stanowiska. 16 lipca 2011 r. pracownik nabywa prawo do nagrody jubileuszowej za 30 lat pracy.
Ile wyniesie, w przypadku obniżenia wynagrodzenia (proszę wziąć pod uwagę 2 warianty: obniżka od 1 czerwca i obniżka od 1 lipca) np. do pensji zasadniczej - 2400 zł oraz dodatku stażowego - 480 zł, nagroda jubileuszowa dla tego pracownika?
Czy prawidłowa będzie kwota, którą stanowi wynagrodzenie przysługujące pracownikowi w dniu nabycia prawa do nagrody, a więc pensja z lipca?
Czy powinna być wyliczana średnia z kilku miesięcy?
16 lipca przypada w sobotę.
Kiedy wypłacić nagrodę jubileuszową w piątek (15 lipca), czy w poniedziałek (18 lipca)?

Uzyskanie nagrody po obniżeniu wynagrodzenia oznaczać będzie wypłatę nagrody w mniejszej kwocie.

W myśl § 11 ust. 6 rozporządzenia Ministra Kultury i Sztuki z dnia 23 kwietnia 1999 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w instytucjach kultury prowadzących w szczególności działalność w zakresie upowszechniania kultury (Dz. U. Nr 45, poz. 446 z późn. zm.) oraz § 5 ust. 9 rozporządzenia Ministra Kultury i Sztuki z dnia 31 marca 1992 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników niektórych instytucji kultury (Dz. U. Nr 35, poz. 151 z późn. zm.) nagrodę jubileuszową liczy się jak podstawę obliczenia nagrody jubileuszowej stanowi wynagrodzenie przysługujące pracownikowi w dniu nabycia prawa do nagrody, a jeżeli dla pracownika jest to korzystniejsze - wynagrodzenie przysługujące mu w dniu jej wypłaty. Jeżeli pracownik nabył prawo do nagrody jubileuszowej będąc zatrudnionym w innym wymiarze czasu pracy niż w dniu jej wypłaty, podstawę obliczenia nagrody stanowi wynagrodzenie przysługujące pracownikowi w dniu nabycia prawa do nagrody. Nagrodę oblicza się według zasad obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.
W efekcie uzyskanie nagrody po obniżeniu wynagrodzenia, oznaczać będzie wypłatę nagrody w mniejszej kwocie. Wypłata nagrody powinna nastąpić niezwłocznie po nabyciu prawa do niej, a więc skoro pracownik nabył prawo w sobotę, to nagrodę najlepiej wypłacić w poniedziałek.