Prawo.pl
Pracownikowi, który jest zatrudniony na stanowisku kierownika i odbywa podróże służbowe kilka razy...
Ambroziewicz Maciej
07.11.2016
Czy pracownica pracująca w dwóch zakładach pracy na podstawie umów na czas nieokreślony może...
07.11.2016
Czy do granicznej podstawy emerytalno-rentowej należy wliczać kwoty wypłaconych przez zakład pracy:...
07.11.2016
Czy zwolnienia na poszukiwanie pracy pracodawca udziela na wniosek pracownika, czy powinien...
07.11.2016
W odniesieniu doniektórych kategorii wypadków przy pracy na pracodawcy spoczywaobowiązek...
Maciej Ambroziewicz
07.11.2016
BHP
Osoba fizyczna prowadzi działalność gospodarczą w Polsce i w Niemczech. Na stałe mieszka w...
07.11.2016
Czy premia uznaniowa dla pracownicy przebywającej na urlopie wychowawczym jest oskładkowana?
07.11.2016
Czy pracownik zobowiązany jest powiadomić pracodawcę o przyznaniu przez ZUS i pobieraniu...
Łobejko Zygmunt
07.11.2016
Ojcowie coraz częściej korzystają z przysługujących im 2-tygodniowych urlopów ojcowskich. Dowiedz...
Masłowski Jarosław
07.11.2016
Czy pracodawca może udzielić pracownikowi urlopu ojcowskiego w terminie innym niż ten, o który...
Skibińska Małgorzata
07.11.2016
Czy zwolnienie ze szpitala na chore dziecko przerywa urlop rodzicielski matki?
Tomaszewska Barbara
07.11.2016
Pracownik zatrudniony na umowę o pracę jednocześnie w dwóch firmach zachorował.
07.11.2016
Czy ustne poinformowanie kierownika przez pracownicę o chęci wzięcia urlopu wychowawczego chroni ją...
07.11.2016
Pracownik był zatrudniony na czas nieokreślony w pełnym wymiarze czasu pracy. Miał prawo do 26 dni...
07.11.2016
Czy jeśli pracownik zadeklaruje wykorzystywanie opieki zgodnie z art.188 k.p. w godzinach, to...
Prawo.pl
07.11.2016
Pracownica w ciąży zwolniła się na badania lekarskie po 4 godzinach pracy (obowiązuje ją 8-godzinny...
07.11.2016
Czy jest obowiązek tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, jeżeli zatrudnionych jest...
Zawadzka-Filipczyk Paulina
07.11.2016
Przez jaki czas należy przechowywać dokumenty związane z zatrudnieniem pracowników: akta osobowe,...
Zawadzka-Filipczyk Paulina
07.11.2016
W związku w awarią na projekcie, pracodawca przekierował pracowników w trybie pilnym z jednego...
Kaleta Joanna
07.11.2016
Czy roczny limit godzin nadliczbowych ustalony w wewnętrznym regulaminie pracy na 376 - to...
07.11.2016
1) Czy pracownica może korzystać z urlopu rodzicielskiego razem z pracownikiem ojcem?
07.11.2016
W dniu 1 września weszły w życie zmiany w przepisach dotyczących zawierania umowy o pracę.
07.11.2016
Pracodawca osiągną zatrudnienie w Spółce, które zobowiązuje go do dokonywania odpisów na ZFŚS oraz...
Zawadzka-Filipczyk Paulina
07.11.2016
Czy w okresie wypowiedzenia można udzielić pracownikowi urlopu wypoczynkowego, jeżeli wypowiedzenie...
Sokołowska Anna
07.11.2016
W jaki sposób należy zniszczyć, pozbyć się, nadesłanych podczas rekrutacji przed kilkoma laty CV,...
07.11.2016
Czy po przejściu zakładu pracy na nowego pracodawcę w trybie art. 231 k.p., nowy pracodawca może...
Zawadzka-Filipczyk Paulina
07.11.2016
Pracownik jest zatrudniony w wymiarze 7/8 etatu. Należy wypłacić mu ekwiwalent za niewykorzystany...
07.11.2016
Pracownik kierowca pracuje w zadaniowym systemie czasu pracy w 3-miesięcznym okresie...
Skalska Magdalena
07.11.2016
Jaki jest obligatoryjny katalog decyzji pracodawcy wymagających konsultacji z przedstawicielami...
07.11.2016
Czy pracownikowi, który otrzyma wypowiedzenie zmieniające można powierzyć na czas okresu...
07.11.2016