Niewypłacanie należnych wynagrodzeń i kwot na ubezpieczenia społeczne oraz zawieranie podwójnych...
15.06.2016
HR
Dzięki książce dowiesz się: dlaczego z niektórymi ludźmi rozumiesz się bez słów, a z innymi tak...
Agnieszka Matłacz
14.06.2016
Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do Ministra Rozwoju z prośbą o pilne uregulowanie kwestii...
Inny
14.06.2016
BHP
Czy każdy monter rusztowań, ze względu na specyfikę pracy, powinien być przeszkolony z udzielania...
Maciej Ambroziewicz
14.06.2016
BHP
Reprezentanci firm transportowych z kilkunastu krajów europejskich protestowali we wtorek w...
14.06.2016
Minister Rozwoju skierował do międzyresortowych uzgodnień projekt rozporządzenia w sprawie wymagań...
Inny
14.06.2016
BHP
Niemiecka firma musi wypłacić zaległe pobory w wysokości 50 tys. euro pracownicy, która przez pięć...
14.06.2016
Pracownik w wieku przedemerytalnym znajduje się pod szczególną ochroną, jednak w określonych...
14.06.2016
Ubezpieczenia społeczne
Jak pokazują wyniki najnowszej edycji raportu ManpowerGroup, aż 88 proc. pracodawców w Polsce...
14.06.2016
Na rynku pracy utrzymuje się optymizm pracowników, a pracodawcy choć chcą zwiększaćzatrudnienie,...
14.06.2016
Z rejestru bezrobotnych wykreślono w kwietniu 251,4 tys. osób, spośród których 125,9 tys. w związku...
14.06.2016
HR
Aby dwoje pracowników zarabiało 1850 zł, czyli płacę minimalną to pracownikowi z dłuższym stażem,...
14.06.2016
Likwidacja progu, od którego przestaje się płacić składkę na ubezpieczenie emerytalne i rentowe,...
14.06.2016
Ubezpieczenia społeczne
Wdrożenie tzw. dyrektywy sezonowej dotyczącej zatrudniania cudzoziemców pozwoli na określenie, ile...
14.06.2016
HR
Propozycja średniorocznych wskaźników wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na rok...
14.06.2016
Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeprowadzi konsultacje społeczne dotyczące przeglądu systemu...
14.06.2016
Ubezpieczenia społeczne
Wymagania, jakim powinny odpowiadać wewnętrzne oraz zewnętrzne plany operacyjno-ratownicze, w...
Jarosław Zasada
13.06.2016
BHP