Zwiększający się popyt na pracowników widoczny jest nie tylko w ogólnej liczbie ofert pracy, ale i...
Inny
14.07.2016
BHP
Rząd Niemiec postanowił w środę stworzyć 100 tys. miejsc pracy dla imigrantów oczekujący na...
13.07.2016
Spośród blisko 8 tys. pracowników, którzy wraz z majątkiem wygaszanych kopalń trafili do Spółki...
13.07.2016
Premier Beata Szydło zapowiedziała w środę, że prawdopodobnie w przyszłym tygodniu rząd przyjmie...
13.07.2016
Ubezpieczenia społeczne
Zachowanie nagród jubileuszowych i wyższe niż kodeksowe odprawy emerytalne m.in. takie uprawnienia...
13.07.2016
69 proc. firm budowlanych ma problemy ze znalezieniem pracowników niższego szczebla. Może być...
13.07.2016
HR
Według wyliczeń Dziennika Gazety Prawnej, w ciągu ostatnich dwóch lat kopalnie zainwestowały niemal...
Inny
13.07.2016
BHP
Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy Prawo zamówień publicznych, która zdaniem OPZZ, wprowadza...
Maria Boczek
13.07.2016
W zamówieniu na usługi ochrony uczelnia nie określiła, jak oferenci zatrudniają swoich pracowników....
Maria Boczek
13.07.2016
Przekroczenie dochodu rodziny w przeliczeniu na osobę kwoty 800 zł albo 1200 zł (jeżeli członkiem...
Prawo.pl
13.07.2016
Parlamenty 11 państw, w tym Polski, są przeciwne zaproponowanemu przez Komisję Europejską...
Maria Boczek
13.07.2016
Niemal co trzeci Polak był w pracy świadkiem wzajemnego podgryzania albo sam je odczuł, a co...
13.07.2016
W dniu 11 lipca w załączniku do obwieszczenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia...
Ewa Saj
12.07.2016
BHP
Prawdopodobnie na kolejnym posiedzeniu rząd zajmie się stanowiskiem wobec prezydenckiego projektu...
12.07.2016
W związku z wejściem w życie od 1 lipca 2016 r. przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i...
12.07.2016