Opublikowany tekst jednolity rozporządzenia z 28.02.2014 r. w sprawie ramowych programów szkoleń i wymagań egzaminacyjnych dla marynarzy działu maszynowego (Dz.U. z 2017 r. poz. 775) uwzględnia zmiany wprowadzone:
1) obwieszczeniem Prezesa Rady Ministrów z 7.07.2014 r. o sprostowaniu błędów
(Dz.U. poz. 935);
2) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 29.10.014 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ramowych programów szkoleń i wymagań egzaminacyjnych dla marynarzy działu maszynowego (Dz.U. poz. 1524);
3) rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z 19.02.2016 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ramowych programów szkoleń i wymagań egzaminacyjnych dla marynarzy działu maszynowego (Dz.U. poz. 340).
Ogłoszenie tekstu jednolitego nie powoduje zmiany treści normatywnej rozporządzenia.