Z danych Państwowej Inspekcji Pracy wynika, że tylko w 2015 r. w wypadkach przy pracy śmierć...
Agnieszka Rosa
20.10.2016
Wszystkie środki na obniżenie wieku emerytalnego są założone w budżecie, będzie na to pokrycie z...
20.10.2016
Ubezpieczenia społeczne
Dodatki specjalne dla wszystkich żandarmów, wyższe dodatki służbowe dla dowódców kompanii oraz...
20.10.2016
Współistnienie czynników pozazawodowych przy uznanym przez organy narażeniu zawodowym, występującym...
Jarosław Zasada
20.10.2016
BHP
61 proc. przedsiębiorców działających na wielu rynkach przekazuje poufną dokumentację swoich...
20.10.2016
HR
Posłowie wszystkich klubów poparli w środę w Sejmie projekt nowelizacji ustawy o emeryturach i...
19.10.2016
Ubezpieczenia społeczne
Państwowa Inspekcja Pracy przekazała RPO wyniki kontroli przeprowadzonej między innymi w Szpitalu...
Inny
19.10.2016
BHP
Europejczycy pracują średnio o 19 proc. krócej niż Amerykanie; to mniej o 258 godzin rocznie, czyli...
19.10.2016
Musimy się liczyć ze zwiększonymi kosztami pracy, które będą rosły szybciej niż do tej pory...
19.10.2016
Pracownik poślizgnął się (potknął) przed drzwiami wejściowymi do zakładu pracy (na terenie...
19.10.2016
Czy informację dla pracowników o przejściu zakładu pracy na podst. art. 231 k.p. podpisuje tylko...
19.10.2016
Pracodawca zatrudnia osobę niepełnosprawną, ze znacznym stopniem niepełnosprawności, osoba ta na...
19.10.2016
Pracownik jest zatrudniony w równoważnym systemie czasu pracy, w jednomiesięcznym okresie...
19.10.2016
Z Panem P. zawarto umowy na czas określony: od dnia 16 kwietnia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r....
19.10.2016
Czy pracownik zatrudniony w ramach umowy na zastępstwo zawartej od 1 kwietnia 2015 r. do 30 czerwca...
Skibińska Małgorzata
19.10.2016
Pracodawca planuje wypowiedzieć umowę o pracę z pracownicy. Powodem rozwiązania umowy jest...
Masłowski Jarosław
19.10.2016
Czy w zadaniowym systemie czasu pracy, w przypadku kontroli PIP, obowiązkowe jest udostępnienie do...
19.10.2016
Czy jeżeli kobieta prowadząca działalność gospodarczą podlegała ubezpieczeniu chorobowemu niepełny...
Kostrzewa Magdalena
19.10.2016
Pracownik jest zatrudniony 1 stycznia 2013 r. przez 18 miesięcy u pracodawcy użytkownika. Okres 36...
19.10.2016
Ubezpieczona przebywa obecnie na urlopie wychowawczym. Chciałaby skorzystać z zasiłku...
Pietruszyńska Katarzyna
19.10.2016
Pracownica urodziła dziecko w lipcu 2014 r. Przebywała na urlopie macierzyńskim, następnie...
Pietruszyńska Katarzyna
19.10.2016
W listopadzie komitet ekonomiczny rządu ma zająć się opracowanym w resorcie energii projektem...
19.10.2016
Ubezpieczenia społeczne
Do zatrudniania osadzonych w ramach rządowego Programu Pracy Więźniów zachęca bytomski areszt...
19.10.2016
Pracownik do 31 sierpnia 2016 r. był zatrudniony na stanowisku kierownika zmiany. Od 1 września...
Ambroziewicz Maciej
19.10.2016
Matka złożyła zaświadczenie ZLA "na dziecko" - wystąpiła z wnioskiem o wypłatę zasiłku opiekuńczego...
19.10.2016
Czy do umowy o pracę na okres próbny można sporządzić aneks zmieniający czas trwania umowy?
19.10.2016
Zakład pracy zatrudnia pracowników samorządowych w równoważnym systemie czasu pracy w...
Kaleta Joanna
19.10.2016
Czy pracownica (umowa o pracę na czas nie określony, pełny etat) po 26 tygodniach urlopu...
Kostrzewa Magdalena
19.10.2016
Pracownik przebywał już 182 dni na zwolnieniu lekarskim. Następnie przychodził do pracy ponad 1...
Kamińska Agata
19.10.2016
Osoba prowadząca działalność gospodarczą przekazała zwolnienie lekarskie do ZUS, lecz po otrzymaniu...
19.10.2016
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski