Pracodawca finansuje pracownikom oraz osobom współpracującym (działalność gospodarcza, umowa zlecenia), a także członkom ich rodzin prywatną opiekę medyczną. Faktura z centrum medycznego określa 3 rodzaje usług: opieka medyczna w ramach medycyny pracy (bez rozróżnienia na pracowników i os. współpracujące), udzielanie świadczeń zdrowotnych zgodnie z umową (bez rozróżnienia na pracowników i os. współpracujące), udzielanie świadczeń zdrowotnych dla rodzin (bez rozróżnienia na pracowników i os. współpracujące). Medycyna pracy finansowana jest w 100% przez pracodawcę. Pozostałe świadczenia medyczne w 40% (koszt 60% ponosi pracownik).

Jakie będą skutki podatkowe na gruncie PIT?

Czy u pracowników i osób współpracujących wystąpi przychód?