Wyniki badań pokazują, że osoby aktywne zawodowo wyżej oceniają jakość swojego życia niż niepracujący. Ważny wpływ na opinię osób pracujących ma miejsce pracy. Jednak nadal 56% mężczyzn w wieku 60+ i 47% Polek w przedziale wiekowym 50–59 lat chciałoby przejść na emeryturę „tak szybko jak to tylko możliwe”, a ponad 60% aktywnych zawodowo w wieku 50+ w naszym kraju obawia się, że stan zdrowia może ograniczyć ich zdolność do pracy przed osiągnięciem wieku emerytalnego.

Fundacja Centrum Analiz Ekonomicznych CenEA i  Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zorganizowały 19 października konferencję pt. „Pokolenie 50+ w Polsce na tle Europy: aktywność, zdrowie i jakość życia. Wyniki na podstawie badanie SHARE”. W trakcie konferencji zaprezentowano wyniki i wnioski stanowiące część analiz zaprezentowanych w publikacji.

Okazuje się, że wśród Polaków w wieku 50+ szczególnie ceniona jest stabilność zatrudnienia. Analizy przedstawione w publikacji wskazują jednocześnie, że warunki pracy osób w wieku 50+ mają szersze konsekwencje i odbijają się zarówno na decyzjach o opóźnieniu odejścia na emeryturę, jak i na utrzymaniu aktywności zawodowej po uzyskaniu uprawnień do świadczeń emerytalnych.

Z jednej strony aktywność zawodowa oraz umysłowa jest wyrazem sprawności umysłowej oraz dobrego stanu zdrowia, a z drugiej strony może przyczyniać się do lepszego samopoczucia. Warto o tym pamiętać!

Źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej