Zatrudnienie wspomagane to płatna praca wykonywana przez osoby z niepełnosprawnością, na otwartym rynku pracy, przy ciągłym wsparciu ze strony innych osób.

Krynicka zwróciła uwagę, że dla osób z niepełnosprawnością intelektualną brakuje miejsc pracy, osoby takie nie mają wielkiego wyboru, jeśli chodzi o zatrudnienie. "Niestety, obecnie perspektywa u osób kończących szkołę przyspasabiającą do pracy jest zbyt jednostronna i nie stanowi wyboru. Warsztat terapii zajęciowej, środowiskowy dom samopomocy lub dom - to wszystko" - mówiła posłanka. "Zatrudnienie wspomagane daje nadzieję i szansę nie tylko osobom niepełnosprawnym intelektualnie, ale i ich rodzinom" - dodała.

Prezes Stowarzyszenia "Czas Rozwoju" Lucyna Antecka przekonywała, że zatrudnienie osób niepełnosprawnych jest też szansą dla pracodawców. "Brak chętnych do wykonywania prostych prac, świadczenia prostych czynności za minimalne wynagrodzenie to wyzwanie dla osób z niepełnosprawnością intelektualną" - powiedziała.

 

Dyrektor Podlaskiego Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Grażyna Bogdańska zwróciła uwagę na zwolnienia z wpłat na PFRON - uprawnienie, z którego mogą skorzystać pracodawcy stosujący zatrudnienie wspomagane. Składek na PFRON nie muszą odprowadzać pracodawcy, u których wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi co najmniej 6 proc. Jeśli pracodawca zatrudni osoby niepełnosprawne ze schorzeniami szczególnie utrudniającymi wykonywanie pracy, może obniżyć wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Do schorzeń tych należą m.in. z niepełnosprawność intelektualna, przewlekłe choroby psychiczne.

"Pracodawca, który zatrudni osobę niepełnosprawną przez okres 36 miesięcy, może otrzymać ze środków PFRON zwrot kosztów do dwudziestokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (...) za każde stanowisko pracy przystosowane dla osoby niepełnosprawnej" - powiedziała Bogdańska.

Jak dodała, pracodawca może ubiegać się o zwrot miesięcznych kosztów zatrudnienia pracowników wspomagających, czy też szkolenia tych pracowników; może również starać się o dofinasowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.

 

Zatrudnienie wspomagane powstało w USA i Kanadzie na przełomie lat 70. i 80. ubiegłego wieku. Jego pierwotnym celem była pomoc osobom z niepełnosprawnością intelektualną w znalezieniu pracy. Model zatrudnienia wspomaganego funkcjonuje w wielu krajach m.in. w: Australii, Kanadzie, Hong Kongu, Nowej Zelandii czy też Peru.

Konferencja organizowana była pod patronatem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. (PAP)

autor: Adrian Pezowicz

apz/ akw/