Prawo.pl
Problematyka obowiązków spoczywających na pracodawcy z tytułu zatrudnienia należy do jednej z...
29.06.2017
Ponad 1/3 polskich przedsiębiorstw zamierza w najbliższym półroczu zwiększyć zatrudnienie – wynika...
29.06.2017
Najnowszy raport sporządzony pod kierunkiem Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy...
Inny
29.06.2017
BHP
Dobiegła końca kampania informacyjno-społeczna „Godny Wybór. Przywrócenie wieku emerytalnego”,...
29.06.2017
PIP proponuje, aby zatrudniony zaczynał wypełniać swoje obowiązki dopiero w momencie, gdy umowa z...
29.06.2017
Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że zmianie uległ formularz Zaświadczenia o stanie zdrowia...
Prawo.pl
29.06.2017
Ubezpieczenia społeczne
Prawnicy przekonują, że ZUS nie ma prawa domagać się zwrotu wypłaconych świadczeń. Mógłby, gdyby...
29.06.2017
Ubezpieczenia społeczne
ZUS nie jest uprawniony do wydawania decyzji w zakresie kwalifikacji prawnej zdarzenia wypadkowego...
Maciej Ambroziewicz
29.06.2017
BHP
28 czerwca w załączniku do obwieszczenia Marszałka Sejmu RP z 8.06.2017 r. ogłoszony został tekst...
29.06.2017
BHP
W okresie od stycznia do maja 2017 r. z urlopów rodzicielskich skorzystało 252,1 tys. osób (w tym...
28.06.2017
Dziś nie każdy musi mieć wykształcenie wyższe. Zamiast pytać o to, jaką szkołę ukończyliśmy,...
28.06.2017
HR
Pracodawca może zastanawiać się, czy wynagrodzenia chorobowego dotyczączą te same zasady potrąceń,...
Kostrzewa Piotr
28.06.2017
Świadectwo pracy to dokument, który potwierdza staż pracy pracownika oraz jego uprawnienia. Co...
Lesińska Joanna
28.06.2017
Pracodawcy mają coraz większą świadomość, że zdrowy i zadowolony pracownik jest bardziej aktywny, a...
28.06.2017
Jak wynika z najnowszego raportu EF EPI, Polska zamyka pierwszą dziesiątkę narodów najlepiej...
28.06.2017
HR
Wyrazem podporządkowania etatowca pracodawcy jest m.in. brak możliwości rozpoczęcia wypoczynku bez...
28.06.2017
Wymiar urlopu wypoczynkowego jest uzależniony od stażu pracy pracownika i wynosi 20 lub 26 dni...
Sokołowska Anna
28.06.2017
Stwierdzenie choroby zawodowej ma dalekosiężne konsekwencje zarówno dla pracownika, jak i dla...
Ambroziewicz Maciej
28.06.2017
Umowa na zastępstwo to szczególny rodzaj umowy o pracę na czas określony. Zawiera się ją w celu...
Skalska Magdalena
28.06.2017
Ewentualne próby obchodzenia limitów pracy tymczasowej będą weryfikowane przez inspektorów pracy –...
28.06.2017
Prowadzenie robót impregnacyjnych w pomieszczeniach zamkniętych wymaga zapewnienia kontroli...
Edward Kołodziejczyk
28.06.2017
BHP
Według Głównego Urzędu Statystycznego maj był kolejnym miesiącem spadków bezrobocia. Poziom 7,4...
28.06.2017
Zatrudnieni w największej sieci handlowej w Polsce dopięli swego. Inspekcja pracy zweryfikuje, na...
28.06.2017
We wtorek, 27 czerwca br., w Wyższym Urzędzie Górniczym odbyło się seminarium na temat: Zagrożenia...
Inny
28.06.2017
BHP
Porażką jest brak porozumienia ze związkami zawodowymi w kwestiach płacowych - ocenił we wtorek...
27.06.2017
Sytuacja na rynku pracy w Polsce jest zdaniem Ministerstwa Pracy coraz lepsza. W sukcesie tym dużą...
27.06.2017

Datek na emerytury z Funduszu Pracy

Ubezpieczenia społeczne
Według najnowszej wersji zmian emerytalnych roczna dopłata dla osób oszczędzających w Pracowniczych...
27.06.2017
Ubezpieczenia społeczne
„Jeśli chcesz pokoju, gotuj się do wojny”. Ta łacińska maksyma jak ulał pasuje do sytuacji polskiej...
27.06.2017
Tylko co trzeci Polak ma długofalowy plan finansowy, który obejmuje okres dłuższy niż 12 miesięcy....
27.06.2017