Coraz więcej firm dostrzega, że ich sukces zależy nie tylko od wdrażanych innowacji w zakresie produktów, procesów i modelu biznesowego. Istotne jest także budowanie dobrej atmosfery i przyjaznego środowiska pracy, co przekłada się z kolei na większe zaangażowanie pracujących w danym przedsiębiorstwie ludzi.  

Na dobrą atmosferę w pracy składają się zarówno relacje wśród pracowników, jak i te pomiędzy nimi a kierownictwem. Ważne są tutaj takie elementy jak współpraca, lojalność czy brak niezdrowej rywalizacji. – Przyjazne nastawienie, praca zespołowa i wspólne wartości, to czynniki które pozwalają budować dobre i angażujące środowisko pracy dające każdemu pracownikowi motywację, poczucie współtworzenia firmy oraz kierunku w jakim się ona rozwija. Dzięki temu, czas spędzany w pracy będzie dla każdej osoby nie tylko bardziej efektywny, ale i przyjemniejszy – mówi Aleksandra Grajczyk, Recruitment Team Leader w BNP Paribas Securities Services.

Dobra atmosfera w oczach pracowników
Według wyników badania przeprowadzonego przez Employer Branding Institute pracodawca, który nie zadbał o budowanie dobrej atmosfery w firmie, powinien w związku z tym zwiększyć wynagrodzenie swoich pracowników o około 40%. Ponadto, jak wskazuje raport „I love my job” (Grafton 2014) dla kobiet ważniejsza od wynagrodzenia jest przyjazna atmosfera w pracy. Z sondażu TNS Polska wynika z kolei, że aż 53% pracowników przedłoży ten miękki aspekt nad własną pozycję zawodową a 65% Polaków uważa, że zła atmosfera w firmie może stać się przyczyną rezygnacji z posady, nawet jeśli nie mamy innej oferty zatrudnia (badanie przeprowadzone przez portal szybkopraca.pl).

 
Zasady budowania dobrej atmosfery – radzi ekspert BNP Paribas Securities Services

Budując przyjazne, otwarte i motywujące środowisko do pracy należy pamiętać o kilku elementach:
- Sympatia i życzliwość – osoby, które traktują innych z sympatią oraz uśmiechem, łatwo zjednują i przekonują do siebie ludzi. Relacje powinny opierać się na wzajemnym szacunku i koleżeńskości.
- Komunikacja – jest istotnym elementem, ponieważ daje poczucie bezpieczeństwa i jasności reguł. Pracownik powinien mieć dostęp do odpowiednich informacji związanych z działalnością firmy, przyjętych założeń oraz strategii.
- Jasność struktur i podziału obowiązków – zatrudnione osoby czują się dużo pewniej, kiedy przydzielone im zadania są jasno sprecyzowane. Powinny mieć też swobodę działania w trakcie wykonywanych obowiązków, a w razie konieczności liczyć na pomoc od pozostałych członków zespołu.  
- Równość – zasada ta dotyczy zarówno płci, jak i różnic wyznaniowych czy światopoglądowych. Ważne jest takie samo traktowanie wszystkich pracowników, niezależnie od szczebla kariery.
- Szybkie rozwiązywanie konfliktów – tak aby nie urosły do rangi znacznego problemu, zakłócającego pracę. Właściwie poprowadzona rozmowa, pomaga wyjaśnić nieporozumienia i oczyścić atmosferę w zespole oraz zapewnić nowe spojrzenie na dany temat.
- Integracja – liczą się kreatywne rozwiązania i angażowanie pracowników w różne, nietypowe aktywności. Poczucie wspólnoty wzmacniają takie inicjatywy jak na przykład firmowe drużyny sportowe.

– Wspólne wyjazdy weekendowe, pikniki dla pracowników i ich rodzin, warsztaty oraz akcje CSR-owe to tylko niektóre z okazji do integracji. W BNP Paribas mamy też wiele aktywności sportowych, drużynę piłki nożnej, koszykówki i siatkówki a także szkółkę tenisową. Dodatkowo prężnie działa u nas międzynarodowy klub Toastmasters, pozwalający na doskonalenie umiejętności przemówień publicznych i prezentacji – mówi Aleksandra Grajczyk. Co więcej, w naszym biurze mamy też miejsca przeznaczone do relaksu i aktywnego wypoczynku, m.in. ze stołami do gry w piłkarzyki. Jesteśmy przekonani, że wspólnie spędzony czas w dobrej atmosferze wzmacnia wzajemne zrozumienie, co bezpośrednio wpływa na realizację zadań i atmosferę w organizacji – dodaje.

Firmy chcąc stworzyć pozytywną atmosferę pracy powinny to robić kompleksowo i konsekwentnie. Jest to proces niewątpliwie czasochłonny i wymagający zaangażowania wszystkich stron, ale i konieczny do zbudowania stabilnego i wspierającego się nawzajem zespołu. Warto podjąć to wyzwanie, ponieważ dobra atmosfera jest inwestycją, która z pewnością się zwróci i będzie generować stałe korzyści dla firmy.

Autorka: Aleksandra Grajczyk, recruitment team leader w BNP Paribas Securities Services