Wynagrodzenie twórcy trzeba określić kwotowo lub w procentach

PIT Prawo pracy

Pracownik, który tworzy programy komputerowe lub inne dzieła, ma prawo do podwyższonych kosztów uzyskania przychodów. Jeśli wyższe koszty mają mieć zastosowanie tylko do części pensji, trzeba ją dokładnie określić. Potwierdza to najnowsze stanowisko Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

13.12.2018

W mobilnym biznesie jedna kasa rejestrująca wystarczy

VAT

Przedsiębiorca może prowadzić działalność gospodarczą w wielu miejscach. Nie ma jednak konieczności, aby musiał mieć kilka kas fiskalnych. Wystarczy urządzenie przenośne. Potwierdził to właśnie Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

23.11.2018

Strata z tytułu kradzieży nie zawsze w kosztach firmy

CIT PIT

Straty z powodu kradzieży towarów nie są ustawowo wyłączone z kosztów uzyskania przychodów. Nie oznacza to jednak, że podatnik może automatycznie je odliczyć. Konieczne jest spełnienie kilku...

26.10.2018

Wynajem mieszkania może być kosztem

PIT

Przedsiębiorca ma prawo do wynajęcia mieszkania w innej miejscowości niż ta, w której mieszka. Taki wydatek można odliczyć od przychodu i zmniejszyć należny PIT. Potwierdził to właśnie Dyrektor...

08.10.2018

Niepełnosprawny nie odliczy internetu

PIT

Wydatki ponoszone na internet nie mogą być odliczane w ramach ulgi rehabilitacyjnej. Potwierdził to właśnie Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

06.09.2018

Paliwo dla pracownika z paragonem fiskalnym

VAT

Firma, która od swoich pracowników pobiera opłaty za paliwo wykorzystywane przez nich do celów prywatnych, musi mieć kasę fiskalną i wystawiać paragony. Limit sprzedaży i zwolnienia z...

04.09.2018

Jedzenie od szefa nie jest przychodem pracownika

PIT

W sytuacji gdy firma nie ma możliwości ustalenia wartości posiłku przypadającego na konkretnego pracownika, nie sposób uznać, że uzyska on przychód podlegający opodatkowaniu PIT. Potwierdza to...

22.08.2018

Wynajęcie serwera nie daje prawa do ulgi

CIT

Serwer nie jest aparaturą naukowo-badawczą. Wydatki na jego wynajęcie nie mogą być uznane za koszty kwalifikowane. Nie dają prawa do ulgi badawczo-rozwojowej.

12.07.2018

Zagraniczna pożyczka bez polskiego PCC

Domowe finanse

Jeśli umowa pożyczki została podpisana zagranicą, nie będzie ona podlegała podatkowi od czynności cywilnoprawnych. Pożyczane pieniądze w chwili zawierania umowy jednak też muszą znajdować się poza...

01.06.2018

Darowizna pieniędzy musi być w formie przelewu lub przekazu

Domowe finanse Podatek od spadków i darowizn

Warunki korzystania ze zwolnienia z podatku od spadków i darowizn nie są uciążliwe. Obowiązek zgłaszania do urzędu dotyczy tylko niektórych darowizn. Zgłasza się tylko takie przekazania, które...

30.05.2018

Parkowanie pod domem z pełnym odliczeniem VAT

VAT

Organy podatkowe uznają, że przejazdy do pracy i z pracy wykonywane przez pracownika samochodem służbowym mają związek z działalnością gospodarczą.Potwierdza to jedna z niedawnych interpretacji...

29.05.2018

Fakturę można wysłać w formie PDF

VAT

Faktura to nie tylko dokument papierowy. Może być wystawiona także w formie elektronicznej, w dowolnym formacie potwierdził Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

16.05.2018

Zamiana kryptowalut z podatkiem dochodowym

PIT

Nie można utożsamiać przewalutowania jednej kryptowaluty na inną z przypadkiem przewalutowania tradycyjnej waluty. Zamianę walut wirtualnych należy traktować analogicznie jak zamianę jakichkolwiek...

09.05.2018

Rozszerzenie wspólności majątkowej nie wpływa na PIT

PIT

Włączenie do majątku małżonków w drodze umowy rozszerzającej ustawową wspólność majątkową nieruchomości stanowiącej majątek odrębny jednego małżonka, nie jest nabyciem tej nieruchomości przez...

08.05.2018