Jak rozliczyć darowiznę motocykla wykupionego z leasingu

VAT

Darowizna motocykla, wykupionego po zakończeniu umowy leasingu na cele niezwiązane z działalnością gospodarczą, gdy przy wykupie nie odliczono VAT naliczonego, nie podlega opodatkowaniu VAT należnym. Potwierdza to niedawna interpretacja dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

19.09.2023

Ulgi na innowacyjnych pracowników nie można rozliczyć w ramach postępowania nadpłatowego

CIT PIT Rachunkowość

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej nie zgodził się z podatnikiem, który uważał, że może rozliczyć ulgę na innowacyjnych pracowników w trybie przepisów dotyczących zwrotu nadpłaty z tytułu nadpłaconych zaliczek PIT. Organ uznał, że po złożeniu zeznania za dany rok podatkowy skorzystanie z ulgi jest niedopuszczalne i dotyczy to zarówno miesięcy poprzedzających złożenie zeznania, jak też miesiąca, w którym zeznanie zostało złożone.

18.09.2023

Ulga na ekspansję tylko dla branży produkcyjnej

CIT PIT

Ulga na ekspansję polega na odliczeniu od podstawy opodatkowania kosztów poniesionych w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów bezpośrednio wytworzonych przez podatnika i zbywanych na rzecz podmiotów niepowiązanych. Ulga umożliwia odliczenie wydatków dwa razy – zarówno jako koszty uzyskania przychodów, jak i w ramach samej ulgi (do kwoty 1 mln zł). Nie skorzysta z niej deweloper, który nie wykonuje działalności produkcyjnej.

15.09.2023

Wynagrodzenie członków rady uczelni to przychód z działalności wykonywanej osobiście

PIT

Rada uczelni to organ nowy, wprowadzony ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Wynagrodzenie uzyskane z tytułu pełnienia funkcji członka rady uczelni nie stanowi przychodu ze stosunku pracy, lecz należy je uznać za przychód z działalności wykonywanej osobiście. Tak w niedawno zmienionej interpretacji podatkowej stwierdził szef KAS.

14.09.2023

Wyjazd integracyjny pracowników nie stanowi przychodu do opodatkowania

PIT

Wydatek ze środków obrotowych pracodawcy na pokrycie kosztów wyjazdu integracyjnego nie stanowi przychodu pracownika z tytułu nieodpłatnego świadczenia, a pracodawca jako płatnik nie ma obowiązku obliczenia, pobrania i wpłaty zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

12.09.2023

Przeniesienie prawa do korzystania z miejsca postojowego to nie sprzedaż nieruchomości

PIT

Miejsce postojowe naziemne jest wydzielone za pomocą namalowanych białych linii oraz numeracji, a jego przydział stanowi prawo przynależne mieszkańcom do zakupionych lokali mieszkalnych. W przypadku dalszej odsprzedaży takiego miejsca, prawa do jego korzystania nie traktuje się jako klasycznego prawa majątkowego, w wyniku czego pojawiają się wątpliwości związane z jego opodatkowaniem.

12.09.2023

Jak liczyć wydatki eksploatacyjne związane z pojazdami na potrzeby CIT estońskiego

CIT

Ustalając wartość ukrytych zysków oraz wartość wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą, w przypadku samochodów osobowych wykorzystywanych na cele mieszane, należy brać pod uwagę wartość wydatków w kwocie brutto (wraz naliczonym podatkiem VAT) - stwierdził w interpretacji dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

11.09.2023

Robot musi być przemysłowy, inaczej nie ma ulgi

CIT Rachunkowość

Zakup robota nie zawsze daje prawo do preferencji. Przedsiębiorca odliczy ulgę na robotyzację pod warunkiem, że zakupione przez niego nowe urządzenia mają „zastosowanie przemysłowe”, czyli do produkcji towarów. Według fiskusa, preferencja nie przysługuje, jeśli przedsiębiorca wykorzystuje urządzenia np. handlu, logistyce czy transporcie. Pierwsze wyroki sądów w tej sprawie są jednak niejednolite.

11.09.2023

Najem nie odbiera ulgi mieszkaniowej

PIT Nieruchomości

Fiskus nie każe dopłacać podatku tym, którzy przy zakupie nieruchomości skorzystali z ulgi na własne cele mieszkaniowe, a następnie wynajęli lokal innym osobom. Według dyrektora KIS przepisy nie określają, kiedy i jak długo podatnik powinien mieszkać w nabytej nieruchomości, żeby nastąpiła realizacja celu mieszkaniowego. Eksperci radzą jednak, by w razie wątpliwości wystąpić o własną interpretację.

09.09.2023

Fiskus zabrania odliczenia wydatków na okulary, ale robi wyjątki

PIT Małe i średnie firmy

Przedsiębiorca nie wrzuci w koszty wydatków na zakup okularów korekcyjnych, karnetu na basen czy siłownię ani na zajęcia z fizjoterapeutą. Fiskus argumentuje, że dbanie o dobry wzrok i zdrowy kręgosłup nie ma związku z prowadzonym biznesem. Dyrektor KIS zgodził się jednak na odliczenie kosztów zakupu okularów BHP, które mają też szkła korygujące wzrok.

07.09.2023

Finansowanie posiłków przez pracodawcę stanowi przychód pracownika

PIT Prawo pracy

Szerokie zdefiniowanie pojęcia przychodu pracownika zwraca uwagę na fakt, że każdorazowe uzyskanie realnej korzyści rodzi obowiązek zwiększenia przychodu pracownika. Zapewnienie i sfinansowanie konkretnemu pracownikowi posiłku, jeśli zostanie spełnione za jego dobrowolną zgodą, stanowi jego przychód. Pracodawca powinien odprowadzić od niego zaliczki na PIT.

31.08.2023

Rolnik ryczałtowy, który prowadzi pensjonat dla koni, jest zwolniony z VAT

VAT Doradca podatkowy

Zwolniona z VAT jest dostawa produktów rolnych dokonywana przez rolnika ryczałtowego oraz świadczenie przez niego usług rolniczych. Prawo do zastosowania zwolnienia od podatku dla prowadzenia pensjonatu dla koni, jako usługi świadczonej w ramach działalności rolniczej, przysługuje wyłącznie rolnikowi ryczałtowemu, po spełnieniu innych, ustawowo wymaganych przesłanek.

30.08.2023

Koszty przesyłki przekazane sprzedawcy przez kupującego są podstawą opodatkowania

VAT

Określenie podstawy opodatkowania w związku z otrzymaniem środków pieniężnych na opłacenie kosztów przesyłki sprzedawanego przez przedsiębiorcę towaru nie zawsze jest proste. Potwierdzeniem tego jest jedna z ostatnich interpretacji wydanych przez dyrektora KIS. Kluczowe staje się spełnienie ustawowych wymogów, a także istota udzielonego sprzedającemu przez kupującego pełnomocnictwa.

29.08.2023

Spółka nie może być blogerem - twierdzi fiskus. Inne zdanie miał wcześniej NSA

CIT PIT Nowe technologie Prawo gospodarcze

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, działająca w branży drukarskiej, nie odliczy wydatków na podróże opisywane na firmowym blogu. Skarbówka wydała negatywną interpretację argumentując, że prowadzenie bloga nie będzie dla spółki źródłem przychodów, więc koszty również nie mają związku z prowadzonym biznesem. NSA orzekł jednak wcześniej, że fiskus nie może z góry negować związku bloga z działalnością firmy.

23.08.2023

Rodzic odliczy zakup leków dla dorosłego niepełnosprawnego dziecka

PIT Niepelnosprawność

Matka mająca na utrzymaniu dorosłą niepełnosprawną córkę skorzysta z ulgi rehabilitacyjnej. Odliczy wydatki na zakup leków zleconych przez lekarza specjalistę w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł. Nie ma znaczenia, że faktura dokumentująca wydatki została wystawiona na nazwisko córki.

20.08.2023

Opiekun tymczasowy nie skorzysta z ulgi dla dużych rodzin

Domowe finanse PIT

Małżonkom nie przysługuje ulga dla rodzin 4+, jeśli w 2022 r. poza wychowywaniem trójki własnych dzieci byli opiekunami tymczasowymi dziecka z Ukrainy. Opiekun tymczasowy to nie opiekun prawny, nie ma więc prawa do preferencji – wyjaśnił dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Nie skorzysta też z ulgi rodzinnej na małoletniego uchodźcę.

19.08.2023

Zbyt wysoka emerytura żony przebywającej w zakładzie opiekuńczym odbiera ulgę mężowi

PIT Doradca podatkowy Niepelnosprawność

Osoby mające na utrzymaniu niepełnosprawnego małżonka mogą, co do zasady, odliczyć jego pobyt w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym. Warunkiem jest jednak, by emerytura małżonka nie przekraczała 12-krotności renty socjalnej - w 2023 r. jest to nieco ponad 19 tys. zł rocznie. Jeśli jest wyższa, z ulgi skorzystać może tylko sama osoba niepełnosprawna. Nie można jej odliczyć we wspólnym zeznaniu rocznym.

05.08.2023

Fiskus znów ogranicza ulgę dla samotnych rodziców, "winne" kontakty z ojcem

PIT Doradca podatkowy

Rozwiedziona matka nie ma prawa do preferencyjnego rozliczenia, nawet gdy sąd ustalił miejsce zamieszkania dziecka przy niej. Nie jest samotnym rodzicem, bo z ugody mediacyjnej wynika, że ojciec zajmuje się dzieckiem ok. trzech dni w tygodniu – stwierdził w najnowszej interpretacji dyrektor KIS. To zmiana na niekorzyść, bo wcześniej fiskus zgadzał się, że ulga przysługuje nawet osobom żyjącym w konkubinacie.

02.08.2023

Dofinansowanie ze środków ZFŚS nie stanowi przychodu pracowników

PIT HR

Dofinansowanie wycieczki ze środków ZFŚS dla osób uprawnionych, najczęściej pracowników zakładu pracy, nie będzie stanowić przychodu opodatkowanego PIT. Zgodnie z niedawno wydaną interpretacją podatkową, pracodawca nie będzie zobowiązany do naliczenia, pobrania i przekazania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

31.07.2023

Darowizna poleasingowego auta pozwoli uniknąć podatku

PIT VAT Rachunkowość Doradca podatkowy Podatek od spadków i darowizn

Dla przedsiębiorcy, który wykupił samochód z leasingu, korzystniejsze od sprzedaży może być przekazanie auta w darowiźnie np. małżonkowi czy dziecku. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdza, że pozwala to uniknąć podatku bez czekania obowiązkowych sześciu lat. Po spełnieniu odpowiednich warunków, od takiej darowizny nie trzeba też płacić VAT.

28.07.2023
1  2  3  4  5    18
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski