Wprowadzanie ścieków do ziemi

Środowisko

W ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne wprowadzony został odrębny system zakazw i ograniczeń, ktry już na wstępie determinuje środowisko gruntowe jako naturalny odbiornik ściekw....

12.11.2007

Rekultywacja wód stojących metodą biologiczną

Środowisko

Rekultywacja są to wszelkie działania prowadzone w obrębie misy zbiornika mające na celu poprawę stanu czystości tak wd, jak i samej misy zbiornika. Dla poprawy stanu czystości wd płynących wystarczy...

05.11.2007

Środki wspomagające uprawę roślin

Środowisko

Stawiane przed rolnictwem wymagania w zakresie ochrony środowiska związanej z prowadzeniem produkcji rolnej oraz zgłaszane przez rżne podmioty potrzeby dalszego uregulowania rynku środkw do produkcji...

29.10.2007

Opłata skarbowa w sprawach z zakresu ochrony środowiska

Środowisko

Przepisy z zakresu ochrony środowiska, w pewnych przypadkach, stwarzają trudności interpretacyjne wynikające z konieczności respektowania zasady wtrnego charakteru opłaty skarbowej. Najbardziej...

22.10.2007

Ścieki pochodzące z gospodarstwa domowego lub rolnego

Środowisko

Problematyka unieszkodliwiana ściekw odprowadzanych z własnych gospodarstw domowych lub rolnych może być rozwiązywana poprzez budowę zbiorczych systemw kanalizacyjnych w ramach całej jednostki...

15.10.2007