Przenośna scena jest tymczasowym obiektem budowlanym

Budownictwo

Przy organizacji festynu w mieście na zlecenie inwestora wykonano scenę o konstrukcji stalowej, na której będą występować goście.Czy w takim przypadku organizator imprezy powinien dokonać zgłoszenia...

24.10.2013

Przedsiębiorca ma prawo do urlopu ojcowskiego

Czy z urlopu ojcowskiego może skorzystać ojciec, który zawiesił działalność gospodarczą?Czy będzie mu przysługiwał zasiłek?Jeżeli tak, to w jakiej wysokości?

23.10.2013

Rozdrobnione odpady nie mogą trafiać do kanalizacji

Środowisko

Do kanalizacji nie mogą być wprowadzane odpady, gdyż ta nie jest instalacją przeznaczoną do unieszkodliwiania odpadów. Rozdrobnienie odpadów i ich nawodnienie nie czyni z nich automatycznie ścieku.

16.10.2013